Del fra: : :  
24.01.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 51 i salen

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 108:

Forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år. (Udvælgelse af id-udsteder og udstedelse af sikkerhedsstempelmærker samt skærpede sanktioner ved salg af tobak til personer under 18 år).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 15.11.2018. 1. behandling 23.11.2018. Betænkning 17.01.2019. 2. behandling 22.01.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 94:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 14.11.2018. 1. behandling 27.11.2018. Betænkning 17.01.2019. 2. behandling 22.01.2019).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 96:

Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed. (Frihedsberøvelse).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 14.11.2018. 1. behandling 27.11.2018. Betænkning 17.01.2019. 2. behandling 22.01.2019).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 117:

Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. og lov om fonde og visse foreninger. (Indsamlinger blandt juridiske personer, testamentariske dispositioner m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 28.11.2018. 1. behandling 04.12.2018. Betænkning 17.01.2019. 2. behandling 22.01.2019).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 114:

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder, for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 20.11.2018. 1. behandling 27.11.2018. Betænkning 17.01.2019. 2. behandling 22.01.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 2. behandling af lovforslag nr. L 132:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og lov om afgift af lystfartøjsforsikringer. (Lempet elvarmeafgift for sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 19.12.2018. 1. behandling 15.01.2019. Betænkning 22.01.2019).

7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 54:

Forslag til folketingsbeslutning om stop for støtte til atomkraft.

Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 30.11.2018).

8) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 43:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod import af varer fra israelske bosættelser.

Af Christian Juhl (EL) m.fl.

(Fremsættelse 16.11.2018).

9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 48:

Forslag til folketingsbeslutning om, at flere organisationer skal kunne rejse en fredningssag, og om tidlig information til lodsejere.

Af Pia Adelsteen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 20.11.2018).

10) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 57:

Forslag til folketingsbeslutning om totalforbud mod salg af ukrudtsmidler og sprøjtegifte med aktivstoffet glyfosat.

Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 04.12.2018).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 140:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love. (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 15.01.2019).