Del fra: : :  
29.01.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 53 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 21 [afstemning]:

Forespørgsel til undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren om en skadelig præstationskultur i uddannelsessystemet.

Af Lotte Rod (RV) og Sofie Carsten Nielsen (RV).

(Anmeldelse 13.11.2018. Fremme 15.11.2018. Forhandling 25.01.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 55 af Lotte Rod (RV), Mette Reissmann (S), Rosa Lund (EL), Pernille Schnoor (ALT) og Jacob Mark (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 56 af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Marcus Knuth (V), Henrik Dahl (LA) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF)).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 24 [afstemning]:

Forespørgsel til miljø- og fødevareministeren om fængselsstraffe i sager om dyremishandling.

Af Karina Due (DF) m.fl.

(Anmeldelse 07.12.2018. Fremme 11.12.2018. Omtrykt. Forhandling 25.01.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 57 af Karina Due (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 58 af Simon Kollerup (S), Erling Bonnesen (V), Carsten Bach (LA), Rasmus Helveg Petersen (RV) og Orla Østerby (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 59 af Rasmus Vestergaard Madsen (EL), Christian Poll (ALT) og Trine Torp (SF)).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 132:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lystfartøjsforsikringsafgiftsloven og lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer. (Lempet elvarmeafgift for sommerhuse m.v. og nedsættelse af afgiften på lystfartøjsforsikringer m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 19.12.2018. 1. behandling 15.01.2019. Betænkning 22.01.2019. 2. behandling 24.01.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 32:

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til Europa-Parlamentets og Rådets forordninger (EU) nr. 2018/1861 og nr. 2018/1862 af 28. november 2018 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på områderne for henholdsvis ind- og udrejsekontrol samt politisamarbejde og strafferetligt samarbejde samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2018/1860 af 28. november 2018 om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 09.11.2018. 1. behandling 27.11.2018. Betænkning 18.01.2019).

5) 2. behandling af lovforslag nr. L 11:

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond. (Overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 23.10.2018. Betænkning 23.01.2019).

6) 2. behandling af lovforslag nr. L 135:

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folke- og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 20.12.2018. 1. behandling 15.01.2019. Betænkning 23.01.2019).

7) Forespørgsel nr. F 2:

Forespørgsel til statsministeren om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.

Af Martin Henriksen (DF) og Christian Langballe (DF).

(Anmeldelse 03.10.2018. Fremme 09.10.2018).

8) Forhandling om redegørelse nr. R 7:

Energi-, forsynings- og klimaministerens klimapolitiske redegørelse 2018.

(Anmeldelse 12.12.2018. Redegørelse givet 12.12.2018. Meddelelse om forhandling 12.12.2018).

9) Forespørgsel nr. F 31:

Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om regeringens fremtidige klimapolitiske initiativer.

Af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Ida Auken (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Erik Lund (KF).

(Anmeldelse 19.12.2018. Fremme 08.01.2019).