Del fra: : :  
30.01.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 54 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til justitsministeren af:

Peter Kofod

Hvad mener ministeren om et øget lokalt forankret politi med flere landbetjente og flere nærpolitistationer?

(Spm. nr. S 436).

2) Til sundhedsministeren af:

Karina Adsbøl

Finder ministeren det rimeligt, at regionerne fortsat kræver tilbagebetaling af patienterstatning efter højesteretsdommene afsagt den 7. december 2017 samt efter vedtagelsen af lovforslag nr. L 98 om fredning af udbetalte erstatninger m.v. den 5. april 2018?

(Spm. nr. S 431).

3) Til sundhedsministeren af:

Flemming Møller Mortensen

Er ministeren enig med Bedre Psykiatris formand, der udtaler, at regeringen »glemmer psykiatrien i udspillet«, og at »der står ikke en skid om specialsygeplejersker i psykiatri, specialuddannelse af psykologer eller om et øget optag af psykiatere«?

(Spm. nr. S 440. Medspørger: Astrid Krag (S)).

4) Til sundhedsministeren af:

Flemming Møller Mortensen

Hvad er ministerens holdning til bekymringerne fra bl.a. Bedre Psykiatri og SIND for, at sundhedsreformen vil føre til dårligere kvalitet for psykisk syge med depression og angst?

(Spm. nr. S 442. Medspørger: Astrid Krag (S)).

5) Til sundhedsministeren af:

Astrid Krag

Mener ministeren, det er rimeligt at kalde det »patetisk fake news«, når Danske Regioner påpeger, at regeringen ikke har fremlagt konkrete beregninger på, hvordan man vil spare 270 mio. kr. på nedlæggelse af regionsrådene, jf. ministerens svar til Danske Regioner på Twitter den 23. januar 2019?

(Spm. nr. S 441. Medspørger: Flemming Møller Mortensen (S)).

6) Til sundhedsministeren af:

Astrid Krag

Mener ministeren, det giver et retvisende billede af besparelserne på administration i sundhedsreformen, at regeringen ikke medregner udgifter til honorarer til de op mod omkring 300 nye bestyrelsesposter i de 21 sundhedsfællesskaber, fem sundhedsforvaltninger og den nye nationale bestyrelse?

(Spm. nr. S 443. Medspørger: Flemming Møller Mortensen (S)).

7) Til finansministeren af:

Kenneth Kristensen Berth

Har ministeren skiftet opfattelse i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt digital skat bedst gennemføres på EU-plan, set i lyset af ministerens udtalelse til Ritzaus Bureau den 22. januar 2019, og kan man forvente, at ministeren stadig står bag det mandat, som ministeren fik opbakning til i Europaudvalget for nylig, og skal ministerens udtalelse forstås sådan, at ministeren ikke længere er af den opfattelse, at der er risiko for en modreaktion fra USA, hvis EU vælger at indføre en digital skat?

(Spm. nr. S 435).

8) Til finansministeren af:

Peter Hummelgaard Thomsen

Er det korrekt forstået, at ministeren principielt er uenig i at indføre en differentieret pensionsalder, så eksempelvis faglærte og ufaglærte kan trække sig tilbage før den almindelige folkepensionsalder?

(Spm. nr. S 445).

9) Til finansministeren af:

Peter Hummelgaard Thomsen

Er ministeren enig med økonomi- og indenrigsministeren i, at efterlønnen helt bør afskaffes, og at arbejdsudbuddet blandt faglærte skal hæves yderligere?

(Spm. nr. S 446).

10) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Orla Hav

Mener ministeren, at det er ret og rimeligt, at kommuner og andre offentlige aktører ensidigt fastsætter fristerne for, hvornår de vil betale deres regninger fra virksomheder?

(Spm. nr. S 370 (omtrykt)).

11) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Orla Hav

Vil ministeren tage initiativ til, at kommuner og andre offentlige aktører overholder betalingsfrister fastsat af leverandørerne i lighed med det, som bl.a. kommuner fastsætter for borgeres indbetalinger?

(Spm. nr. S 371 (omtrykt)).

12) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Kaare Dybvad

Mener ministeren, at det er rimeligt, at en kommune ved hjælp af en privat aktør gennemfører en flytning af en borger, der er så hæmmet, at vedkommende ikke kan benytte offentlige transportmidler, til en lille, afsidesliggende landsby i en anden kommune, herunder tilbyder omfattende flyttehjælp og ledsagelse af borgeren til tilflytningskommunens jobcenter, vel vidende at borgeren ikke har nogen forbindelse til den tilflyttede kommune, således som det er tilfældet med Greve Kommune som omtalt i TV Øst mandag den 21. januar?

(Spm. nr. S 444, skr. begr.).

13) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Karin Gaardsted

Er ministeren enig i, at det er stærkt utilfredsstillende, at varmeprisen dels stiger med op til 50 pct. for borgere i Viborg, dels, at der er udsendt opkrævninger med ulovligt kort varsel?

(Spm. nr. S 439, skr. begr.).

14) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Jan Johansen

Vil ministeren begrunde, hvorfor han ikke vil give tilladelse til, at cykelløbet PostNord Danmark Rundt kan køre over Storebæltsbroen, når der nu er tale om en national begivenhed og det kun vil tage få timer at cykle over Storebæltsbroen og medføre meget lidt gene for trafikken, og når ministerens afvisning nu får den konsekvens, at PostNord Danmark Rundt cykler helt uden om Fyn?

(Spm. nr. S 432).

15) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Kaare Dybvad

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt for de mange vest- og sydsjællændere, der hver dag pendler til hovedstaden og Østsjælland, at de nu skal adskilles fra hovedstadens trafikselskab, herunder om ministeren finder det hensigtsmæssigt at trække grænsen mellem de to nye trafikselskaber på tværs af Østbanen, der således vil blive delt mellem de to selskaber?

(Spm. nr. S 433).

16) Til forsvarsministeren af:

Kenneth Kristensen Berth

Er ministeren enig med tidligere general Peter Bartram, når han skriver, at NATO er bedst til at varetage Danmarks sikkerhed, og at der ikke bør opbygges parallelstrukturer på militærområdet, som det vil være tilfældet med en EU-hær?

(Spm. nr. S 434).