Del fra: : :  
31.01.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 55 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]:

Forespørgsel til statsministeren om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.

Af Martin Henriksen (DF) og Christian Langballe (DF).

(Anmeldelse 03.10.2018. Fremme 09.10.2018. Forhandling 29.01.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 60 af Martin Henriksen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 61 af Mattias Tesfaye (S)).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 31 [afstemning]:

Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om regeringens fremtidige klimapolitiske initiativer.

Af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Ida Auken (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Erik Lund (KF).

(Anmeldelse 19.12.2018. Fremme 08.01.2019. Forhandling 29.01.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 62 af Jens Joel (S), Søren Egge Rasmussen (EL), Ida Auken (RV) og Trine Torp (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 63 af Mikkel Dencker (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 64 af Thomas Danielsen (V), Carsten Bach (LA) og Erik Lund (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 65 af Rasmus Nordqvist (ALT)).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 11:

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond. (Overdragelse af krav til Lønmodtagernes Garantifond ved tvivl om virksomhedsoverdragelse forud for konkurs m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 03.10.2018. 1. behandling 23.10.2018. Betænkning 23.01.2019. 2. behandling 29.01.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 135:

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse af satser for folkepension, forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forhøjelse af fradragsbeløb for ægtefælles eller samlevers indkomst).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 20.12.2018. 1. behandling 15.01.2019. Betænkning 23.01.2019. 2. behandling 29.01.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 69:

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks indgåelse af overenskomst af 19. november 2018 mellem Kongeriget Danmark på den ene side og Republikken Polen på den anden side om afgrænsningen af havområder i Østersøen.

Af udenrigsministeren (Anders Samuelsen).

(Fremsættelse 13.12.2018. 1. behandling 17.01.2019. Betænkning 25.01.2019).

6) 2. behandling af lovforslag nr. L 106:

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og straffeloven. (Kommunal adgang til at begrænse sejlads med visse hurtigtsejlende fartøjer ved udlagte badeområder, strafskærpelse for visse overtrædelser af CITES-regler og udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om hold af hjemmehørende rovfugle og ugler).

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(Fremsættelse 15.11.2018. 1. behandling 30.11.2018. Betænkning 23.01.2019).

7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 66:

Forslag til folketingsbeslutning om lange dyretransporter.

Af Rasmus Vestergaard Madsen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 11.12.2018).

8) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 71:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod minkavl.

Af Rasmus Vestergaard Madsen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 19.12.2018).