Del fra: : :  
05.02.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 57 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 36:

Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om at styrke den danske klimalov.

Af Jens Joel (S), Søren Egge Rasmussen (EL), Rasmus Nordqvist (ALT), Ida Auken (RV) og Pia Olsen Dyhr (SF).

(Anmeldelse 01.02.2019).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 106 A:

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse. (Kommunal adgang til at begrænse sejlads med visse hurtigtsejlende fartøjer ved udlagte badeområder).

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(2. behandling 31.01.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 106 B:

Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning. (Udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om hold af hjemmehørende rovfugle og ugler).

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(2. behandling 31.01.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 106 C:

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og straffeloven. (Strafskærpelse for visse overtrædelser af CITES-regler).

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(2. behandling 31.01.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 og 2 af 01.02.2019 til 3. behandling af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen)).

5) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 56:

Forslag til folketingsbeslutning om danske militære bidrag til NATO-landes nationale flådestyrker, herunder til fremme af maritim sikkerhed og forsvar af flådestyrkerne.

Af udenrigsministeren (Anders Samuelsen).

(Fremsættelse 04.12.2018. 1. behandling 14.12.2018. Betænkning 22.01.2019).

6) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 30:

Forslag til folketingsbeslutning om at tillægge barnets tarv større vægt i sager om asyl- og opholdstilladelser.

Af Holger K. Nielsen (SF) m.fl.

(Fremsættelse 07.11.2018. 1. behandling 14.12.2018. Betænkning 22.01.2019).

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 143:

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 30.01.2019).

8) 1. behandling af lovforslag nr. L 144:

Forslag til lov om skattefri seniorpræmie.

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 30.01.2019).

9) Forespørgsel nr. F 26:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om indførelse af en differentieret folkepensionsalder.

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.

(Anmeldelse 11.12.2018. Fremme 13.12.2018).

10) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 52:

Forslag til folketingsbeslutning om en folkeafstemning om dansk tilslutning til bankunionen.

Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.

(Fremsættelse 28.11.2018).

11) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 73:

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et genanvendelseskriterium i udbudsloven.

Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 20.12.2018).

12) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 64:

Forslag til folketingsbeslutning om regulering af et muligt salg af Radius.

Af Pelle Dragsted (EL) m.fl.

(Fremsættelse 11.12.2018).