Del fra: : :  
06.02.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 58 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) Forhandling om redegørelse nr. R 8:

Ministeren for udviklingssamarbejdes redegørelse om den særlige indsats for religions- og trosfrihed og religiøse mindretal.

(Anmeldelse 30.01.2019. Redegørelse givet 30.01.2019. Meddelelse om forhandling 30.01.2019).

1) Til justitsministeren af:

Hans Kristian Skibby

Finder ministeren, at opfølgningen på det vedtagne beslutningsforslag nr. B 123 om smugler- og kopicigaretter fra folketingsåret 2017-18 virker efter hensigten?

(Spm. nr. S 461).

2) Til finansministeren af:

Ane Halsboe-Jørgensen

Kan ministeren garantere på samme måde som på sundhedsomådet, at der ikke vil blive sparet på børneområdet, når kommunerne ifølge regeringens planer skal overtage en væsentlig del af de nære sundhedsopgaver?

(Spm. nr. S 459).

3) Til miljø- og fødevareministeren af:

Karina Due

Hvad er ministerens holdning til, at et voksende antal virksomheder betaler halalcertificeringsafgifter til Islamisk Kulturcenter for at få lov til at sætte halalmærke på deres produkter, at der ikke er forbrugergennemsigtighed med omfanget og størrelsen af disse afgifter, og at afgifterne muligvis kanaliseres videre til finansiering af terrorvirksomhed, og vil ministeren sikre offentlighed omkring de i dag skjulte afgifter?

(Spm. nr. S 454).

4) Til miljø- og fødevareministeren af:

Christian Poll

Hvad er ministerens holdning til det dybt tragiske forløb i det fredede Bjergskov, hvor Naturstyrelsen og Forsvaret med tunge maskiner har ryddet brombærkrat og dermed ødelagt levesteder og jordbund samt vinterføden for de vilde heste, som frivillige i organisationen Verdens Skove havde arbejdet for gennem flere års frivilligt arbejde for at skabe en vild natur, og hvad vil ministeren gøre i denne sag og for at sikre, at det ikke vil gentage sig?

(Spm. nr. S 462).

5) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Jens Joel

Hvad er grunden til, at der i regeringens klimaudspil kun er et eneste tiltag, nemlig forbedring af biogasanlæg, der reducerer klimagasudledningen fra landbruget?

(Spm. nr. S 471, skr. begr.).

6) Til skatteministeren af:

Jens Joel

Vil regeringen snart genoptage de forhandlinger om en omlægning af reglerne for overskudsvarme, som vi med det seneste energiforlig blev enige om skulle være på plads i efteråret 2018, men hvor der ikke har været indkaldt til møder siden september 2018?

(Spm. nr. S 464).

7) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Rasmus Prehn

Mener ministeren, at X-busserne i Jylland får bedre vilkår for at køre på tværs af kommuner, når regionerne ikke længere har ansvaret for den kollektive trafik?

(Spm. nr. S 460).

8) Til sundhedsministeren af:

Benny Engelbrecht

Kan ministeren garantere, at der efter en eventuel nedlæggelse af regionerne fortsat vil være et akutberedskab på Nordals?

(Spm. nr. S 463).

9) Til sundhedsministeren af:

Astrid Krag

Mener ministeren, at det er muligt at flytte 500.000 behandlinger fra sygehusene til det nære sundhedsvæsen, uden at der skal følge en eneste læge fra sygehuset med, sådan som Lars Løkke Rasmussen lovede forsamlingen til debatmødet i Hovborg, jf. Avisen Danmark den 1. februar 2019?

(Spm. nr. S 465. Medspørger: Flemming Møller Mortensen (S)).

10) Til sundhedsministeren af:

Astrid Krag

Hvad mener ministeren konsekvensen skal være, hvis kommunerne ikke lever op til de bindende kvalitetsstandarder for behandling af patienter med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter?

(Spm. nr. S 467. Medspørger: Flemming Møller Mortensen (S)).

11) Til sundhedsministeren af:

Rasmus Prehn

Kan ministeren garantere over for de nordjyder, som i dag finder tryghed i at have en akutlægebil tilknyttet Hjørring Sygehus, at denne akutlægebil ikke i fremtiden vil blive sparet væk af embedsmænd og bestyrelsesmedlemmer i sundhedsforvaltningen, som ikke er valgt ind af borgerne i Nordjylland, men som i stedet er udpeget af Sundhedsministeriet i København?

(Spm. nr. S 466).

12) Til sundhedsministeren af:

Flemming Møller Mortensen

Kan ministeren garantere, at den nationale bestyrelse i Sundhedsvæsen Danmark ikke kan tvinge en bestyrelse i et sundhedsfællesskab til at lukke et sygehus?

(Spm. nr. S 468. Medspørger: Astrid Krag (S)).

13) Til sundhedsministeren af:

Flemming Møller Mortensen

Kan ministeren garantere, at sygehuset i Frederikshavn ikke bliver lukket, når det fremover med regeringens sundhedsreform ikke længere skal være op til folkevalgte fra Nordjylland, men i stedet en bestyrelse udpeget af Sundhedsministeriet i København at beslutte, hvordan sygehusstrukturen skal se ud?

(Spm. nr. S 470. Medspørger: Astrid Krag (S)).