Del fra: : :  
07.02.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 59 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 26 [afstemning]:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om indførelse af en differentieret folkepensionsalder.

Af Finn Sørensen (EL) m.fl.

(Anmeldelse 11.12.2018. Fremme 13.12.2018. Forhandling 05.02.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 66 af Finn Sørensen (EL) og Kirsten Normann Andersen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 67 af Leif Lahn Jensen (S). Forslag til vedtagelse nr. V 68 af Bent Bøgsted (DF), Hans Andersen (V), Laura Lindahl (LA), Rasmus Helveg Petersen (RV) og Anders Johansson (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 69 af Torsten Gejl (ALT)).

2) 2. behandling af lovforslag nr. L 121:

Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Ændringer af tilskudsbestemmelser for efterskoler og elevstøtte m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 11.12.2018. 1. behandling 14.12.2018. Betænkning 29.01.2019).

3) 2. behandling af lovforslag nr. L 122:

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Indførelse af registreringsordning for sikkerhedsveste og afgiftsfritagelse for tilladelser til salutkanoner).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 12.12.2018. 1. behandling 18.12.2018. Betænkning 31.01.2019).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 142:

Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

Af finansministeren (Kristian Jensen).

(Fremsættelse 31.01.2019).

5) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 62:

Forslag til folketingsbeslutning om ændret skattefradrag for kontingenter til fagforeninger.

Af Karsten Hønge (SF) m.fl.

(Fremsættelse 07.12.2018).

6) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 34:

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk sortliste over skattely.

Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.

(Fremsættelse 09.11.2018).

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 145:

Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 30.01.2019).

8) 1. behandling af lovforslag nr. L 146:

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. (Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og visse øer, indførelse af ø-fradrag i yderkommuner og visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund, nedsættelse af bundskatten m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 30.01.2019).

9) 1. behandling af lovforslag nr. L 147:

Forslag til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag.

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(Fremsættelse 31.01.2019).