Del fra: : :  
19.02.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 61 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 37:

Forespørgsel til forsvarsministeren, forsvarsministeren, transport-, bygnings- og boligministeren og transport-, bygnings- og boligministeren om brandsikkerhed i pleje- og ældreboliger. (Hasteforespørgsel).

Af Susanne Eilersen (DF) m.fl.

().

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 27 [afstemning]:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om dansk madkultur.

Af Claus Kvist Hansen (DF) og Martin Henriksen (DF).

(Anmeldelse 13.12.2018. Fremme 18.12.2018. Forhandling 08.02.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 70 af Claus Kvist Hansen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 71 af Mads Fuglede (V), Henrik Dahl (LA) og Naser Khader (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 72 af Carolina Magdalene Maier (ALT)).

3) Eventuelt: 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 14:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod Masjid Al-Faruq-moskeen på Nørrebro.

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 04.10.2018. 1. behandling 11.12.2018. Betænkning 29.01.2019).

4) 2. behandling af lovforslag nr. L 123:

Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland. (Seksualforbrydelser m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 12.12.2018. 1. behandling 18.12.2018. Betænkning 05.02.2019).

5) 2. behandling af lovforslag nr. L 109:

Forslag til lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet.

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 15.11.2018. 1. behandling 23.11.2018. Betænkning 05.02.2019).

6) 2. behandling af lovforslag nr. L 125:

Forslag til lov om ændring af udbudsloven.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 12.12.2018. 1. behandling 18.12.2018. Betænkning 31.01.2019).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 118:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om dansk indfødsret. (Ændring af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse, præcisering af reglerne vedrørende politiets visitation af udlændinge ved udsendelse, kompetenceændringer som følge af nedlæggelse af Statsforvaltningen m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 28.11.2018. 1. behandling 04.12.2018. Betænkning 29.01.2019).

8) 2. behandling af lovforslag nr. L 140:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love. (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 15.01.2019. 1. behandling 24.01.2019. Betænkning 05.02.2019. Ændringsforslag nr. 19-44 af 15.02.2019 uden for betænkningen af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg)).

9) Eventuelt: 2. behandling af lovforslag nr. L 130:

Forslag til lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S. (Justering af selskabets retlige rammer).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 19.12.2018. 1. behandling 18.01.2019. Betænkning 18.02.2019).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 153:

Forslag til lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 06.02.2019).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 154:

Forslag til lov om ændring af lov om DSB. (Kommerciel ejendomsudvikling).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 06.02.2019).

12) 1. behandling af lovforslag nr. L 149:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Betydningen af tro, kulturelle forhold og lignende i forbindelse med straffens fastsættelse).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 06.02.2019).

13) 1. behandling af lovforslag nr. L 157:

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om kapitalmarkeder, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 06.02.2019).

14) 1. behandling af lovforslag nr. L 158:

Forslag til lov om forbrugslånsvirksomheder.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 06.02.2019).

15) 1. behandling af lovforslag nr. L 159:

Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 06.02.2019).

16) Forespørgsel nr. F 30:

Forespørgsel til børne- og socialministeren, sundhedsministeren og undervisningsministeren om mistrivsel blandt børn og unge.

Af Pernille Rosenkrantz-Theil (S) m.fl.

(Anmeldelse 14.12.2018. Fremme 18.12.2018).

17) 1. behandling af lovforslag nr. L 164:

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v., sundhedsloven og forskellige andre love. (Udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner, anvendelse af kropsscannere og narkohunde, ambulant behandling af retspsykiatriske patienter på privathospitaler m.v.).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 07.02.2019).