Del fra: : :  
20.02.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 62 i salen

1) Forespørgsel nr. F 37:

Forespørgsel til forsvarsministeren og transport-, bygnings- og boligministeren om brandsikkerhed i pleje- og ældreboliger. (Hasteforespørgsel).

Af Susanne Eilersen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 19.02.2019. Fremme 19.02.2019).

2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til justitsministeren af:

Karina Due

Agter ministeren at åbne for en udvidelse af den nylig indgåede aftale om delvis lovliggørelse af peberspray, så det ligeledes kan bæres i det offentlige af personer, som ikke direkte er truede, men som arbejder med sikkerhed, f.eks. vagter og andre?

(Spm. nr. S 497).

2) Til justitsministeren af:

Christian Juhl

Vil ministeren følge det hollandske parlaments eksempel og finde en løsning for, at danske statsborgere med fødested i udlandet kan få angivet det sted, de kan dokumentere er deres fødested, som fødselsregistreringssted i deres pas og kørekort, uagtet fødestedets nuværende officielle navn?

(Spm. nr. S 514, skr. begr. Medspørger: Rasmus Nordqvist (ALT)).

3) Til finansministeren af:

Benny Engelbrecht

Når ministeren i svaret på Sundheds- og Ældreudvalgets spørgsmål 444 (alm. del) oplyser, at honoraret for de 36 bestyrelsesmedlemmer i Sundhedsvæsen Danmark og sundhedsforvaltningerne ikke er endeligt fastlagt, mener ministeren da, at regeringens regnestykke for besparelserne ved nedlæggelse af de folkevalgte regionsråd er retvisende?

(Spm. nr. S 524).

4) Til forsvarsministeren af:

Eva Flyvholm

Hvordan kan regeringen forsvare at lade forsvarsbudgettet stige igen, når der samtidig bliver skåret på velfærd, klima og udvikling, og hvordan forventer ministeren at de ekstra milliarder til forsvaret skal bruges?

(Spm. nr. S 525).

5) Til ministeren for fiskeri og ligestilling af:

Simon Kollerup

Mener ministeren, at der på baggrund af oplysningerne i artiklen »Tidligere minister drages ind i sag om fiskekvoter« fra Berlingske den 8. februar 2019 er grund til at tro, at den tidligere minister var involveret i forløbet om tildeling af generationsskiftesild?

(Spm. nr. S 518).

6) Til sundhedsministeren af:

Orla Hav

Kan ministeren garantere, at Venstres sundhedsudspil ikke vil fjerne grundlaget for sygehusbetjeningen af Thy og Mors i Thisted, og hvordan ser ministeren opgaven løftet af et smallere driftsgrundlag med 21 autonome sygehusenheder?

(Spm. nr. S 489).

7) Til sundhedsministeren af:

Erik Christensen

Med Odense Universitetshospital som centrum for sundhedsfællesskabet på Fyn og med en bestyrelse i Aarhus med beslutningskompetencen kan ministeren så garantere, at regeringens sundhedsreform ikke vil betyde færre afdelinger og funktioner på sygehusene i Nyborg og Svendborg og sygehusenheden på Ærø?

(Spm. nr. S 507).

8) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Rasmus Prehn

Deler ministeren bekymringer med Martin Damm (V), borgmester i Kalundborg Kommune, og Ole Vive (V), borgmester i Faxe Kommune, der til Altinget den 31. januar 2019 udtrykker bekymring for, at der kommer færre busruter og dyrere billetter, når kommunerne som følge af regeringens sundhedsreform skal overtage busdriften fra regionerne?

(Spm. nr. S 484).

9) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Kim Christiansen

Er det ministerens opfattelse, at Movia lever op til deres ansvar i forhold til at sikre mobilitet på hele Sjælland gennem kollektiv transport, når trafikselskabet har fjernet trykte oplysninger om busruter og afgangstider fra stoppestederne på Sjælland?

(Spm. nr. S 519. Medspørger: Karina Adsbøl (DF)).

10) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Kim Christiansen

Er ministeren enig i, at man lader de mange ældre mennesker i stikken, som ikke er fortrolige med digital teknologi, og for hvem den kollektive trafik er den primære måde at bevæge sig rundt på, når Danmarks største trafikselskab, Movia, fjerner trykte oplysninger om busruter og afgangstider fra stoppestederne på Sjælland?

(Spm. nr. S 520. Medspørger: Karina Adsbøl (DF)).

11) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Rasmus Prehn

Mener ministeren, at det er rimeligt over for de mennesker, eksempelvis visse ældre og turister, som er afhængige af, at der på landets busstoppesteder er oplysninger om busruter og afgangstider, at Movia fjerner oplysninger om busruter og afgangstider fra i alt 14.500 stoppesteder på Sjælland, jf. artiklen »Det er en ommer Movia – lader ældre i stikken« i Ekstra Bladet den 14. februar 2019?

(Spm. nr. S 523).

12) Til ældreministeren af:

Julie Skovsby

Mener ministeren, det er rimeligt, at svækkede ældre i Assens Kommune på grund af besparelser nu kun kan få rengøring hver femte uge?

(Spm. nr. S 521. Medspørger: Astrid Krag (S)).

13) Til ældreministeren af:

Astrid Krag

Vil ministeren gribe ind over for Assens Kommune, så svækkede ældre i kommunen kan få gjort rent oftere end hver femte uge?

(Spm. nr. S 522. Medspørger: Julie Skovsby (S)).