Del fra: : :  
21.02.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 63 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 38:

Forespørgsel til børne- og socialministeren om psykologers mulighed for at praktisere uden autorisation.

Af Liselott Blixt (DF) m.fl.

(Anmeldelse 19.02.2019).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 30 [afstemning]:

Forespørgsel til børne- og socialministeren, sundhedsministeren og undervisningsministeren om mistrivsel blandt børn og unge.

Af Pernille Rosenkrantz-Theil (S) m.fl.

(Anmeldelse 14.12.2018. Fremme 18.12.2018. Forhandling 19.02.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 73 af Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Peder Hvelplund (EL), Pernille Schnoor (ALT), Andreas Steenberg (RV) og Trine Torp (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 74 af Pernille Bendixen (DF), Anni Matthiesen (V), May-Britt Kattrup (LA) og Brigitte Klintskov Jerkel (KF)).

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 37 [afstemning]:

Forespørgsel til forsvarsministeren og transport-, bygnings- og boligministeren om brandsikkerhed i pleje- og ældreboliger. (Hasteforespørgsel).

Af Susanne Eilersen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 19.02.2019. Fremme 19.02.2019. Forhandling - hasteforespørgsel 20.02.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 75 af Susanne Eilersen (DF), Carsten Kissmeyer (V), Villum Christensen (LA), Roger Courage Matthisen (ALT), Rasmus Helveg Petersen (RV) og Anders Johansson (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 76 af Kaare Dybvad (S), Eva Flyvholm (EL) og Kirsten Normann Andersen (SF)).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 109:

Forslag til lov om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet.

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 15.11.2018. 1. behandling 23.11.2018. Betænkning 05.02.2019. 2. behandling 19.02.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 121:

Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Ændringer af tilskudsbestemmelser for efterskoler og elevstøtte m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 11.12.2018. 1. behandling 14.12.2018. Betænkning 29.01.2019. 2. behandling 07.02.2019).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 122:

Forslag til lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer. (Indførelse af registreringsordning for sikkerhedsveste og afgiftsfritagelse for tilladelser til salutkanoner).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 12.12.2018. 1. behandling 18.12.2018. Betænkning 31.01.2019. 2. behandling 07.02.2019).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 123:

Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland. (Seksualforbrydelser m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 12.12.2018. 1. behandling 18.12.2018. Betænkning 05.02.2019. 2. behandling 19.02.2019).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 118:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om dansk indfødsret. (Ændring af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse, præcisering af reglerne vedrørende politiets visitation af udlændinge ved udsendelse, kompetenceændringer som følge af nedlæggelse af Statsforvaltningen m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 28.11.2018. 1. behandling 04.12.2018. Betænkning 29.01.2019. 2. behandling 19.02.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 140:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love. (Videre adgang til inddragelse af opholdstilladelser for flygtninge, loft over antallet af familiesammenføringer, skærpet straf for overtrædelse af indrejseforbud og overtrædelse af opholds-, underretnings- og meldepligt, ydelsesnedsættelse for forsørgere m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 15.01.2019. 1. behandling 24.01.2019. Betænkning 05.02.2019. 2. behandling 19.02.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 130:

Forslag til lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S. (Justering af selskabets retlige rammer).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 19.12.2018. 1. behandling 18.01.2019. Betænkning 18.02.2019. Omtrykt. 2. behandling 19.02.2019).

11) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 7:

Forslag til folketingsbeslutning om kørekort til stor knallert til 16-årige.

Af Kim Christiansen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 04.10.2018. 1. behandling 04.12.2018. Betænkning 07.02.2019. Omtrykt).

12) 1. behandling af lovforslag nr. L 150:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Nægtelse af udstedelse af særlig rejselegitimation til udlændinge, gebyr for indgivelse af ansøgning om laissez-passer, spærring af dansk udstedt rejselegitimation i Det Centrale Pasregister).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 06.02.2019).

13) 1. behandling af lovforslag nr. L 151:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Udmøntning af regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 06.02.2019).

14) 1. behandling af lovforslag nr. L 152:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 06.02.2019).

15) Forespørgsel nr. F 33:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om konsekvenserne af indførelsen af kontanthjælpsloft, 225-timersregel og hjemsendelsesydelse.

Af Finn Sørensen (EL), Torsten Gejl (ALT), Rasmus Helveg Petersen (RV) og Karsten Hønge (SF).

(Anmeldelse 20.12.2018. Fremme 08.01.2019).

16) 1. behandling af lovforslag nr. L 160:

Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning.

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 06.02.2019).

17) 1. behandling af lovforslag nr. L 161:

Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Nedsættelse af elafgiften for liberale erhverv og EU-retlig tilpasning af visse miljø- og energiafgifter).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 06.02.2019).

18) 1. behandling af lovforslag nr. L 162:

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Modregning med opkrævningsfordringer og udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 06.02.2019).

19) 1. behandling af lovforslag nr. L 148:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg).

Af ældreministeren (Thyra Frank).

(Fremsættelse 31.01.2019).

20) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 81:

Forslag til folketingsbeslutning om at gøre Folketinget CO2-neutralt senest i 2020.

Af Rasmus Nordqvist (ALT), Jens Joel (S), Søren Egge Rasmussen (EL), Ida Auken (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Aaja Chemnitz Larsen (IA).

(Fremsættelse 22.01.2019).