Del fra: : :  
22.02.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 64 i salen

1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 65:

Forslag til folketingsbeslutning om grøn budgettering.

Af Christian Poll (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT).

(Fremsættelse 11.12.2018).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 163:

Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. (Bestyrelsessammensætning).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 07.02.2019).