Del fra: : :  
27.02.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 66 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til justitsministeren af:

Christian Langballe

Vil regeringen stå fast på, at jihadister fra Danmark, som kæmper for Islamisk Stat, ikke skal tilbage til Danmark, og hvilke internationale forpligtelser har Danmark sagt ja til i så henseende?

(Spm. nr. S 526 (omtrykt)).

2) Til justitsministeren af:

Karina Due

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at det kun er gennem en persons straffeattest, at man kan finde oplysninger om, at en person er frakendt retten til at have med dyr at gøre?

(Spm. nr. S 546).

3) Til justitsministeren af:

Karina Due

Er ministeren tilfreds med tempoet, for så vidt angår oprettelsen af dyrevelfærdsenhederne?

(Spm. nr. S 547).

4) Til justitsministeren af:

Peter Kofod

Hvad er ministerens holdning til, at man som borger ikke kan få indsigt i sin offentlige straffeattest?

(Spm. nr. S 566).

5) Til finansministeren af:

Benny Engelbrecht

Når ministeren i svaret på Sundheds- og Ældreudvalgets spørgsmål 444 (alm. del) oplyser, at honoraret for de 36 bestyrelsesmedlemmer i Sundhedsvæsen Danmark og sundhedsforvaltningerne ikke er endeligt fastlagt, mener ministeren da, at regeringens regnestykke for besparelserne ved nedlæggelse af de folkevalgte regionsråd er retvisende?

(Spm. nr. S 524 (omtrykt)).

6) Til finansministeren af:

Astrid Krag

Hvor mange flere penge vil regeringen afsætte til sundhedsreformen i aftaler i 2019 som lovet af bl.a. sundhedsministeren i Jyllands-Posten den 20. februar 2019?

(Spm. nr. S 554. Medspørger: Benny Engelbrecht (S)).

7) Til finansministeren af:

Astrid Krag

Vil regeringen afsætte midlerne til, at sundhedsvæsenet kan følge med, når der ifølge Finansministeriet vil være behov for en stigning i sundhedsudgifterne på ca. 12 mia. kr. i 2025 i forhold til i dag?

(Spm. nr. S 557. Medspørger: Benny Engelbrecht (S)).

8) Til finansministeren af:

Lisbeth Bech Poulsen

Anerkender ministeren, at det aflyste Ørstedsalg af Radius ikke får konsekvenser for planen om at investere omfattende i den grønne omstilling frem mod 2025, jf. artiklen »Ørsted afviser grønt tilbageslag fra Radius-blokade« i EnergiWatch den 24. januar 2019?

(Spm. nr. S 561. Medspørger: Benny Engelbrecht (S)).

9) Til finansministeren af:

Lisbeth Bech Poulsen

Er ministeren enig i, at det er bedst, at selskaber, der er ansvarlige for kritisk infrastruktur, enten er under forbrugerejet ejerskab eller med offentlig kontrol, hvor det offentlige ejer over halvdelen af selskabet?

(Spm. nr. S 564. Medspørger: Benny Engelbrecht (S)).

10) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Christian Langballe

Vil regeringen tage initiativ til, at Danmark udtræder af »konventionen om begrænsning af statsløshed«, sådan at vi i Danmark kan fratage statsborgerskabet fra syrienskrigere, selv om de kun har et dansk statsborgerskab?

(Spm. nr. S 527 (omtrykt)).

11) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Pernille Bendixen

Hvad er ministerens holdning til, at flere organisationer siger, at integrationsydelsen er en forhindring for integrationen, og mener ministeren, at integrationen gik bedre under den tidligere regering, hvor migrant- og flygtningefamilier havde et større rådighedsbeløb?

(Spm. nr. S 542, skr. begr.).

12) Til sundhedsministeren af:

Orla Hav

Kan ministeren garantere, at Venstres sundhedsudspil ikke vil fjerne grundlaget for sygehusbetjeningen af Thy og Mors i Thisted, og hvordan ser ministeren opgaven løftet af et smallere driftsgrundlag med 21 autonome sygehusenheder?

(Spm. nr. S 489 (omtrykt)).

13) Til sundhedsministeren af:

Jan Erik Messmann

Hvordan vil ministeren sikre, at eksempelvis en somalier uddannet på et medicinsk fakultet i Oradea i Rumænien ikke automatisk får autorisation som læge på et dansk sygehus?

(Spm. nr. S 543).

14) Til sundhedsministeren af:

Simon Kollerup

Kan ministeren garantere, at paramedicinerbilen i Thisted, som borgerne i lokalområdet finder stor tryghed i at have, er fredet, ligesom ministeren har fredet det særlige akutberedskab i ministerens egen kreds på Nordals?

(Spm. nr. S 550).

15) Til sundhedsministeren af:

Troels Ravn

Kan ministeren garantere, at paramedicinerambulancen i Skærbæk og ambulancerne i Toftlund, Løgumkloster og Tønder, som borgerne i lokalområdet finder stor tryghed i at have, ikke nedlægges, ligesom ministeren har fredet det særlige akutberedskab i ministerens egen kreds på Nordals?

(Spm. nr. S 551).

16) Til sundhedsministeren af:

Orla Hav

Kan ministeren garantere, at akutlægebilen i Aalborg, som borgerne i lokalområdet finder stor tryghed i at have, ikke nedlægges, ligesom ministeren har fredet det særlige akutberedskab i ministerens egen kreds på Nordals?

(Spm. nr. S 553).

17) Til sundhedsministeren af:

Flemming Møller Mortensen

Hvor mange af pengene i Nærhedsfonden vil ministeren afsætte til mennesker med psykiske lidelser?

(Spm. nr. S 552. Medspørger: Karin Gaardsted (S)).

18) Til sundhedsministeren af:

Ane Halsboe-Jørgensen

Kan ministeren garantere, at paramedicinerbilen i Brovst, som borgerne i lokalområdet omkring Brovst finder stor tryghed i at have, ikke nedlægges, ligesom ministeren har fredet det særlige akutberedskab i ministerens egen kreds på Nordals?

(Spm. nr. S 556).

19) Til sundhedsministeren af:

Christian Rabjerg Madsen

Kan ministeren garantere, at akutlægebilen i Kolding og akutbilen i Rødding, som borgerne i lokalområdet finder stor tryghed i at have, ikke nedlægges, ligesom ministeren har fredet det særlige akutberedskab i ministerens egen kreds på Nordals?

(Spm. nr. S 558).

20) Til sundhedsministeren af:

Julie Skovsby

Kan ministeren garantere, at ambulancerne i Assens, Glamsberg, Salling og Ringe og paramedicinerbilen i Aarup, som borgerne i lokalområdet finder stor tryghed i at have, ikke nedlægges, ligesom ministeren har fredet det særlige akutberedskab i ministerens egen kreds på Nordals?

(Spm. nr. S 559).

21) Til sundhedsministeren af:

Annette Lind

Kan ministeren garantere, at akutlægehelikopteren og ambulancen i Skive samt akutlægebilen i Lemvig, som borgerne i Vestjylland finder stor tryghed i at have, ikke nedlægges, ligesom ministeren har fredet det særlige akutberedskab i ministerens egen kreds på Nordals?

(Spm. nr. S 560).

22) Til sundhedsministeren af:

Karin Gaardsted

Kan ministeren garantere, at ambulancerne i Kjellerup og Bjerringbro, som borgerne i lokalområdet finder stor tryghed i at have, ikke nedlægges, ligesom ministeren har fredet det særlige akutberedskab i ministerens egen kreds på Nordals?

(Spm. nr. S 562).

23) Til sundhedsministeren af:

Kaare Dybvad

Kan ministeren garantere, at nødbehandleren i Kirke Hyllinge, som borgerne i lokalområdet finder stor tryghed i at have, ikke nedlægges, ligesom ministeren har fredet det særlige akutberedskab i ministerens egen kreds på Nordals?

(Spm. nr. S 563).

24) Til sundhedsministeren af:

Jan Erik Messmann

Hvordan vil ministeren sikre, at udenlandske læger på betryggende vis er i stand til at kommunikere med danske patienter på et forståeligt dansk?

(Spm. nr. S 544).

25) Til sundhedsministeren af:

Flemming Møller Mortensen

Hvordan forklarer ministeren, at regeringens sundhedsreform ikke netop bliver »postnummerbingo«, når det står hver enkelt kommune frit for, om den vil være med i de fælles løsninger i sundhedsfællesskaber?

(Spm. nr. S 555. Medspørger: Karin Gaardsted (S)).

26) Til miljø- og fødevareministeren af:

Peter Kofod

Hvad er ministerens holdning til strafniveauet for ulovligt hold af giftige og potentielt livsfarlige dyr, og agter ministeren at skærpe strafferammen herfor, så det udløser frihedsstraf frem for bødestraf?

(Spm. nr. S 548 (omtrykt)).

27) Til miljø- og fødevareministeren af:

Simon Kollerup

Mener ministeren, at der er grund til at være bekymret for det danske vandmiljø, og at der i den sammenhæng er behov for yderligere kvælstoftiltag for at beskytte det danske vandmiljø?

(Spm. nr. S 549).

28) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Mette Reissmann

Mener ministeren, set i lyset af at regeringen ikke er lykkedes med sine initiativer for inddrivelse af SU-gæld i udlandet, at der er brug for nye initiativer i forbindelse med optag af SU-lån, der kan sikre bedre muligheder i forhold til inddrivelse af misligholdt SU-gæld?

(Spm. nr. S 545).