Del fra: : :  
28.02.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 67 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 39:

Forespørgsel til udenrigsministeren om situationen for de politiske fanger i Tyrkiet.

Af Søren Søndergaard (EL), Lars Aslan Rasmussen (S), Rasmus Nordqvist (ALT) og Holger K. Nielsen (SF).

(Anmeldelse 26.02.2019).

2) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Sjúrður Skaale (JF).

3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 36 [afstemning]:

Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om at styrke den danske klimalov.

Af Jens Joel (S), Søren Egge Rasmussen (EL), Rasmus Nordqvist (ALT), Ida Auken (RV) og Pia Olsen Dyhr (SF).

(Anmeldelse 01.02.2019. Fremme 05.02.2019. Forhandling 26.02.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 80 af Jens Joel (S), Pernille Skipper (EL), Uffe Elbæk (ALT), Ida Auken (RV) og Pia Olsen Dyhr (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 81 af Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Carsten Bach (LA) og Mette Abildgaard (KF)).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 133:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen).

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 19.12.2018. 1. behandling 08.02.2019. Betænkning 19.02.2019. Omtrykt. 2. behandling 26.02.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 26.02.2019 til 3. behandling af Martin Henriksen (DF)).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 126:

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler. (Styrket praksisfaglighed m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 13.12.2018. 1. behandling 11.01.2019. Betænkning 05.02.2019. 2. behandling 26.02.2019).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 136:

Forslag til lov om ændring af søloven og lov om mortifikation af værdipapirer. (Digital skibsregistrering).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 09.01.2019. 1. behandling 15.01.2019. Betænkning 21.02.2019. 2. behandling 26.02.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 129 A:

Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber og jernbaneloven. (Fremme af digitale mobilitetstjenester m.v.).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(2. behandling 26.02.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 129 B:

Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Forenkling af afstandskrav til fjernbuskørsel m.v.).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(2. behandling 26.02.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 137:

Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven. (Forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt for visse former for kriminalitet af grovere karakter).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 09.01.2019. 1. behandling 15.01.2019. Betænkning 21.02.2019. 2. behandling 26.02.2019).

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 138:

Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og lov om Familieretshuset. (Overførsel af Statsforvaltningens opgaver med prøvelse af ægteskabsbetingelserne til Familieretshuset m.v.).

Af børne- og socialministeren (Mai Mercado).

(Fremsættelse 09.01.2019. 1. behandling 15.01.2019. Betænkning 21.02.2019. 2. behandling 26.02.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

12) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 42:

Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af EU's rejsecirkus.

Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.

(Fremsættelse 16.11.2018. 1. behandling 17.01.2019. Betænkning 08.02.2019).

13) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 44:

Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe EU's finansiering af EU-partier og EU-politiske fonde.

Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.

(Fremsættelse 16.11.2018. 1. behandling 17.01.2019. Betænkning 08.02.2019).

14) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 29:

Forslag til folketingsbeslutning om at stemme imod en forhøjelse af EU's flerårige finansielle ramme.

Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.

(Fremsættelse 06.11.2018. 1. behandling 17.01.2019. Betænkning 08.02.2019).

15) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 68:

Forslag til folketingsbeslutning om beskatning af EU-ansattes løn.

Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.

(Fremsættelse 12.12.2018).

16) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 61:

Forslag til folketingsbeslutning om ændret statslig refusion af kommunernes udgifter til offentlige ydelser.

Af Karsten Hønge (SF) m.fl.

(Fremsættelse 07.12.2018).

17) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 63:

Forslag til folketingsbeslutning om udbredelse af borgerstyrede budgetter.

Af Karsten Hønge (SF) m.fl.

(Fremsættelse 07.12.2018).

18) 1. behandling af lovforslag nr. L 165:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Nyaffattelse af bestemmelserne om opholds-, underretnings- og meldepligt, orienteringspligt for udlændinge på tålt ophold, der ikke er pålagt opholdspligt, og fastlæggelse af omfanget af Udlændingestyrelsens kontrolpligt).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 20.02.2019).

19) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 76:

Forslag til folketingsbeslutning om indkvartering af børnefamilier, der har fået afslag på asyl.

Af Søren Søndergaard (EL), Carolina Magdalene Maier (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Holger K. Nielsen (SF).

(Fremsættelse 11.01.2019).

20) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 70:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod eksport og salg af våben, dele til våben og krigsmateriel til lande, der krænker menneskerettighederne alvorligt.

Af Eva Flyvholm (EL), Rasmus Nordqvist (ALT) og Holger K. Nielsen (SF).

(Fremsættelse 13.12.2018).

21) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 77:

Forslag til folketingsbeslutning om at tilføje ordene køn, kønsidentitet og kønsudtryk i straffeloven i forbindelse med hadforbrydelser.

Af Rasmus Vestergaard Madsen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 15.01.2019).

22) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 83:

Forslag til folketingsbeslutning om anlæg af en ny jernbane på Vestfyn.

Af Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF), Henning Hyllested (EL), Andreas Steenberg (RV) og Karsten Hønge (SF).

(Fremsættelse 25.01.2019).