Del fra: : :  
01.03.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 68 i salen

1) 1. behandling af lovforslag nr. L 168:

Forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 26.02.2019).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 169:

Forslag til lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler.

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 26.02.2019).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 78:

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en autorisationsordning for bedemænd.

Af Christian Langballe (DF) m.fl.

(Fremsættelse 16.01.2019).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 167:

Forslag til lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).

(Fremsættelse 20.02.2019).

5) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 37:

Forslag til folketingsbeslutning om den fremtidige opgørelse af antallet af indvandrere og efterkommere.

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 13.11.2018).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 166:

Forslag til lov om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale.

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 20.02.2019).

7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 102:

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den i Bruxelles den 6. februar 2019 undertegnede protokol om Republikken Nordmakedoniens tiltrædelse af Den Nordatlantiske Traktat.

Af udenrigsministeren (Anders Samuelsen).

(Fremsættelse 19.02.2019).