Del fra: : :  
12.03.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 69 i salen

1) Udvidet spørgetime med statsministeren.

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40:

Forespørgsel til finansministeren og finansministeren om kommunernes prioritering af ældreplejen. (Hasteforespørgsel).

Af Jeppe Jakobsen (DF) m.fl.

().

3) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 43:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod import af varer fra israelske bosættelser.

Af Christian Juhl (EL) m.fl.

(Fremsættelse 16.11.2018. 1. behandling 24.01.2019. Betænkning 19.02.2019).

4) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 59:

Forslag til folketingsbeslutning om beskatning af blyantspenge.

Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.

(Fremsættelse 07.12.2018. 1. behandling 08.02.2019. Betænkning 01.03.2019).

5) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 52:

Forslag til folketingsbeslutning om en folkeafstemning om dansk tilslutning til bankunionen.

Af Søren Søndergaard (EL) m.fl.

(Fremsættelse 28.11.2018. 1. behandling 05.02.2019. Betænkning 01.03.2019).

6) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 45:

Forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN´s børnekonvention i dansk ret.

Af Trine Torp (SF) m.fl.

(Fremsættelse 20.11.2018. 1. behandling 22.01.2019. Betænkning 21.02.2019).

7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 49:

Forslag til folketingsbeslutning om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver.

Af Pia Olsen Dyhr (SF) og Jacob Mark (SF).

(Fremsættelse 21.11.2018. 1. behandling 22.01.2019. Betænkning 21.02.2019).

8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 10:

Forslag til folketingsbeslutning om automatisk organdonation, fra man fylder 18 år (borgerforslag).

Af Peter Skaarup (DF), Pernille Skipper (EL), Christina Egelund (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF) og Anders Johansson (KF).

(Fremsættelse 04.10.2018. 1. behandling 23.11.2018. Betænkning 05.02.2019).

9) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 28:

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af retten til at blive erklæret rask for sin psykiatriske diagnose.

Af Trine Torp (SF) m.fl.

(Fremsættelse 06.11.2018. 1. behandling 10.01.2019. Betænkning 19.02.2019).

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 111:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 15.11.2018. 1. behandling 23.11.2018. Betænkning 19.02.2019).

11) 2. behandling af lovforslag nr. L 127:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination og bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 13.12.2018. 1. behandling 10.01.2019. Betænkning 26.02.2019).

12) 2. behandling af lovforslag nr. L 60:

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love. (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder, konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.).

Af undervisningsministeren (Merete Riisager).

(Fremsættelse 04.10.2018. 1. behandling 11.10.2018. Betænkning 19.02.2019).

13) 2. behandling af lovforslag nr. L 142:

Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2018.

Af finansministeren (Kristian Jensen).

(Fremsættelse 31.01.2019. 1. behandling 07.02.2019. Betænkning 28.02.2019).

14) 2. behandling af lovforslag nr. L 145:

Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring af tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Nedsættelse af afgift på øl og vin, afskaffelse af registreringsafgiften på fly, ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og forhøjelse af restskatteprocenten for selskabsskat).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 30.01.2019. 1. behandling 07.02.2019. Betænkning 28.02.2019. Ændringsforslag nr. 12-15 af 04.03.2019 uden for betænkningen af skatteministeren (Karsten Lauritzen). Ændringsforslag nr. 16-17 af 11.03.2019 uden for betænkningen af skatteministeren (Karsten Lauritzen). Omtrykt).

15) 2. behandling af lovforslag nr. L 146:

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven. (Permanent forhøjet befordringsfradrag i yderkommuner og på visse øer, indførelse af øfradrag i yderkommuner og på visse øer, fradrag for passage af Fjordforbindelsen Frederikssund, nedsættelse af bundskatten m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 30.01.2019. 1. behandling 07.02.2019. Betænkning 28.02.2019).

16) 1. behandling af lovforslag nr. L 188:

Forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven. (Udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 27.02.2019).

17) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 80:

Forslag til folketingsbeslutning om igangsættelse af et udredningsarbejde, der belyser mulighederne for, hvordan en elektronisk krone (e-krone) kan udformes og implementeres.

Af Rasmus Nordqvist (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 18.01.2019).

18) 1. behandling af lovforslag nr. L 182:

Forslag til lov om ændring af SU-loven. (Tillægsstipendium til uddannelsessøgende med en funktionsnedsættelse i erhvervsuddannelse og forhøjelse af fribeløb).

Af uddannelses- og forskningsministeren (Tommy Ahlers).

(Fremsættelse 27.02.2019).

19) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 88:

Forslag til folketingsbeslutning om åbenhed i Rådet.

Af Nikolaj Villumsen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 05.02.2019).

20) 1. behandling af lovforslag nr. L 193:

Forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven. (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 28.02.2019).

21) 1. behandling af lovforslag nr. L 194:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Styrket indsats på høreapparatområdet).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 28.02.2019).

22) Forespørgsel nr. F 28:

Forespørgsel til sundhedsministeren om ME-træthedssyndrom.

Af Liselott Blixt (DF) m.fl.

(Anmeldelse 13.12.2018. Fremme 18.12.2018).