Del fra: : :  
13.03.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 70 i salen

1) Forespørgsel nr. F 40:

Forespørgsel til finansministeren om kommunernes prioritering af ældreplejen. (Hasteforespørgsel).

Af Jeppe Jakobsen (DF) m.fl.

(Anmeldelse 12.03.2019. Fremme 12.03.2019).

2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til justitsministeren af:

Peter Kofod

Finder ministeren det hensigtsmæssigt, at unge selv kan vælge, hvor og hvordan de ønsker at afsone en dom?

(Spm. nr. S 623).

2) Til finansministeren af:

Jesper Petersen

Mener ministeren, at regeringsgrundlagets forslag til skattenedsættelser fortsat er dækkende for regeringens politik?

(Spm. nr. S 619. Medspørger: Benny Engelbrecht (S)).

3) Til finansministeren af:

Benny Engelbrecht

Er ministeren enig med skatteministeren, når denne til PolicyWatch den 6. februar 2019 udtaler, at »Det er en pligtsag for en borgerlig regering at sænke skattetrykket«?

(Spm. nr. S 627. Medspørger: Ane Halsboe-Jørgensen (S)).

4) Til finansministeren af:

Ane Halsboe-Jørgensen

Er ministeren uenig i justitsministerens udsagn i Børsen den 25. februar 2019 om, at topskatten er en misundelsesskat, og er ministeren endvidere uenig i det nuværende regeringsgrundlag, som i overensstemmelse med justitsministerens udtalelser fastslår, at regeringen arbejder for, at færre skal betale topskat?

(Spm. nr. S 630. Medspørger: Jesper Petersen (S)).

5) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Martin Henriksen

Hvad er ministerens holdning til, at forældre og deres børn, der har fået inddraget deres opholdstilladelse eller nægtet forlængelse af en eksisterende opholdstilladelse, kan fortsætte med at blive boende i kommunen og deres børn kan blive ved med at gå i eksempelvis en almindelig folkeskole, og vil ministeren ændre på gældende love og regler, så de pågældende udlændinge overføres til et udrejsecenter, indtil de kan hjemsendes i overensstemmelse med myndighedernes afgørelse?

(Spm. nr. S 586).

6) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Christian Langballe

Er ministeren enig med integrationsforsker Ruud Koopmans, der i en artikel i Berlingske fastslår, at muslimer er vanskeligere at integrere end andre grupper, at intet vestligt land har haft succes med integration af muslimer, og at årsagen er islam?

(Spm. nr. S 594, skr. begr.).

7) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Mikkel Dencker

Hvorledes forventer ministeren at de britiske erfaringer med BECCS (bioenergi med CO2-fangst og CO2-lagring) kan anvendes i Danmark og bidrage til, at vi i Danmark opnår vores mål for reduktion af CO2-udledningen?

(Spm. nr. S 530 (omtrykt)).

8) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Søren Egge Rasmussen

Vil ministeren forklare, hvorfor ministeren gentagne gange har sagt, at han ikke ønsker at indføre flyafgifter på nationalt plan, da regeringen i stedet vil arbejde for flyafgifter på europæisk plan, når regeringen i sidste uge afviste Belgiens, Luxembourgs og Hollands forslag om fælles europæiske afgifter på flyrejser?

(Spm. nr. S 609).

9) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Søren Egge Rasmussen

Vil ministeren bekræfte, at det eneste, regeringen har tænkt sig at gøre i forhold til at minimere CO2-udledningen fra fly, er at satse på, at der udvikles ny teknologi, selv om vores nabolande Sverige, Norge og Tyskland allerede har indført flyafgifter og der fra flere lande i EU er ønske om at lave en fælles europæisk flyafgift?

(Spm. nr. S 610).

10) Til sundhedsministeren af:

Flemming Møller Mortensen

Hvordan forklarer ministeren, at regeringens sundhedsreform ikke netop bliver »postnummerbingo«, når det står hver enkelt kommune frit for, om den vil være med i de fælles løsninger i sundhedsfællesskaber?

(Spm. nr. S 555 (omtrykt)).

11) Til sundhedsministeren af:

Julie Skovsby

Kan ministeren garantere, at ambulancerne i Assens, Glamsberg, Salling og Ringe og paramedicinerbilen i Aarup, som borgerne i lokalområdet finder stor tryghed i at have, ikke nedlægges, ligesom ministeren har fredet det særlige akutberedskab i ministerens egen kreds på Nordals?

(Spm. nr. S 559 (omtrykt)).

12) Til sundhedsministeren af:

Astrid Krag

Er ministeren enig med Venstres daværende politiske ordfører, Ellen Trane Nørby, der i 2011 advarede daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, mod at nedlægge regionerne med den begrundelse, at »hvis man kigger mod Norge, der i år 2000 nedlagde det, som svarer til de danske regioner, så er administrationen jo blevet dyrere, og det har ikke påviseligt skabt et bedre sundhedsvæsen«?

(Spm. nr. S 620, skr. begr. Medspørger: Flemming Møller Mortensen (S)).

13) Til skatteministeren af:

Jens Henrik Thulesen Dahl

Mener ministeren, at det er rimeligt, at Assens Kommune er forpligtet til at tilbagebetale 50 mio. kr. i selskabsskat i en sag, der går tilbage til 2001 og dermed ikke er i overensstemmelse med de almindelige forældelsesfrister, samtidig med at kommunen i forvejen ikke er eller har været part i selve sagen?

(Spm. nr. S 608).

14) Til skatteministeren af:

Henning Hyllested

Mener ministeren, at der er tale om fair konkurrence, når der er afgifter på brændstof til busser og tog, men der ikke samtidig er tilsvarende afgifter på flybrændstof, og vil ministeren på den baggrund helst genindføre brændstofafgiften for fly eller indføre afgifter på flyrejser?

(Spm. nr. S 618).

15) Til skatteministeren af:

Jesper Petersen

Idet ministeren har udtalt, at de vedtagne nedsættelser af skatter og afgifter i årene frem til 2025 er et »minimumsbeløb« for skattenedsættelser, hvor meget mere mener Venstre så at skatter og afgifter skal nedsættes med, skulle man genvinde regeringsmagten?

(Spm. nr. S 621. Medspørger: Benny Engelbrecht (S)).

16) Til skatteministeren af:

Lea Wermelin

Er ministeren – som Venstremand – i dag uenig i sit eget tidligere forslag om at nedsætte topskatten i Helhedsplanen fra august 2016?

(Spm. nr. S 624. Medspørger: Ane Halsboe-Jørgensen (S)).

17) Til skatteministeren af:

Jens Joel

Er det fortsat som anført i »Helhedsplan – for et stærkere Danmark« regeringens politik at sænke topskattesatsen, såfremt der kan samles et flertal for dette?

(Spm. nr. S 625. Medspørger: Lea Wermelin (S)).

18) Til skatteministeren af:

Ane Halsboe-Jørgensen

Er ministeren uenig i De Konservatives ønske om at forhøje topskattegrænsen betydeligt, eller mener han bare, at det er svært at finde flertal for det?

(Spm. nr. S 631. Medspørger: Jesper Petersen (S)).

19) Til skatteministeren af:

Lea Wermelin

Udelukker ministeren som Venstremand at sætte topskatten ned i en kommende valgperiode, skulle man stadig have regeringsmagten?

(Spm. nr. S 626. Medspørger: Jens Joel (S)).

20) Til skatteministeren af:

Jens Joel

Vil ministeren bekræfte, at han mener, at »det er en pligtsag for en borgerlig regering at sænke skattetrykket«, som udtalt til PolicyWatch den 6. februar 2019, og at en sådan politisk pligt også vil gælde, skulle Venstre genvinde regeringsmagten?

(Spm. nr. S 628. Medspørger: Lea Wermelin (S)).

21) Til undervisningsministeren af:

Simon Kollerup

Jævnfør artiklen »Sparekniv truer Mors: Tæt på at give VUC dødsstød« fra nordjyske.dk den 27. februar 2019 mener ministeren så, at det er realistisk, at der fortsat vil være en VUC-afdeling i Nykøbing Mors, hvis regeringens omprioriteringsbidrag fortsætter?

(Spm. nr. S 616).

22) Til transport-, bygnings- og boligministeren af:

Henning Hyllested

Er ministeren enig med energi-, forsynings- og klimaministeren, når han siger, at billetter til tog burde være billigere end billetter til fly, og skal det efter ministerens opfattelse gøres ved at give tilskud til at sænke billetpriserne for togene og/eller ved at indføre afgifter på flyrejser, eller hvordan tænker ministeren at regeringen kan være med til at sørge for, at dette sker?

(Spm. nr. S 617, skr. begr. (omtrykt)).

23) Til uddannelses- og forskningsministeren af:

Mette Reissmann

Hvilke konsekvenser mener ministeren at regeringens besparelser på sygeplejerskeuddannelsen har for kvaliteten på uddannelsen?

(Spm. nr. S 613).