Del fra: : :  
15.03.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 72 i salen

1) 1. behandling af lovforslag nr. L 170:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven. (Skærpelse af strafniveauet for flugt og medvirken til flugt fra lukkede fængsler og arresthuse samt undersøgelse af arrestanter m.v. i forbindelse med transporter).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 27.02.2019).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 171:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning. (Politiets overtagelse af tv-overvågning og udvidelse af adgangen til tv-overvågning).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 27.02.2019).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 173:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forbud til dømte seksualforbrydere).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 27.02.2019).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 175:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Begrænsning af brugen af samfundstjeneste i sager om vold).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 27.02.2019).

5) 1. behandling af lovforslag nr. L 183:

Forslag til lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed. (Kommunalt ansvar for en række opgaver vedrørende den nationale fælles bibliotekskatalog).

Af kulturministeren (Mette Bock).

(Fremsættelse 27.02.2019).