Del fra: : :  
28.03.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 77 i salen

1) 3. behandling af lovforslag nr. L 160:

Forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning.

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 21.02.2019. Betænkning 20.03.2019. 2. behandling 26.03.2019).

2) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 207:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Forlængelse af overgangsperioden for fastsættelse af bilers brændstofforbrug).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 15.03.2019. 1. behandling 19.03.2019. Betænkning 20.03.2019. 2. behandling 26.03.2019).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 152:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelser som følge af kriminalisering af psykisk vold).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 21.02.2019. Betænkning 19.03.2019. 2. behandling 26.03.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 143:

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Indførelse af obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere og tillæg til refusion til arbejdsgivere samt ændring af satsregulering af forskellige overførselsindkomster).

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 30.01.2019. 1. behandling 05.02.2019. Betænkning 20.03.2019. 2. behandling 26.03.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 27.03.2019 til 3. behandlingen af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 144:

Forslag til lov om en skattefri seniorpræmie.

Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).

(Fremsættelse 30.01.2019. 1. behandling 05.02.2019. Betænkning 13.03.2019. 2. behandling 26.03.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 147:

Forslag til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag.

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(Fremsættelse 31.01.2019. 1. behandling 07.02.2019. Betænkning 13.03.2019. 2. behandling 26.03.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 47:

Forslag til folketingsbeslutning om krav om obligatoriske indholdslister for legetøj.

Af Øjvind Vilsholm (EL) m.fl.

(Fremsættelse 20.11.2018. 1. behandling 11.01.2019. Betænkning 20.03.2019).

8) 1. behandling af lovforslag nr. L 197:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Styrkelse af politiets muligheder for efterforskning af kriminalitet på internettet).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 13.03.2019).

9) Forespørgsel nr. F 32:

Forespørgsel til justitsministeren om status for »Scandinavian Star«-sagen.

Af Peter Kofod (DF) m.fl.

(Anmeldelse 19.12.2018. Fremme 08.01.2019).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 191:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Skærpede miljøzonekrav til tunge køretøjer og varebiler).

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(Fremsættelse 28.02.2019).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 192:

Forslag til dyrevelfærdslov.

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(Fremsættelse 28.02.2019).

12) 1. behandling af lovforslag nr. L 198:

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Justering af tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster for personbefordring til og fra visse øer og etablering af en særlig godsordning for Mandø).

Af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille).

(Fremsættelse 13.03.2019).

13) 1. behandling af lovforslag nr. L 202:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af bødeniveauet for alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler ved tunge motorkøretøjer og for ulovlig støj fra motordrevne køretøjer).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 13.03.2019).

14) 1. behandling af lovforslag nr. L 203:

Forslag til lov om ændring af taxilov. (Reservation af 50 tilladelser til nulemissionsbiler pr. kvartal i overgangsperioden).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 13.03.2019).