Del fra: : :  
12.10.2018 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr 7 i salen

1) 1. behandling af lovforslag nr. L 50:

Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister. (Overenskomstdækning ved offshore-aktiviteter på skibe på dansk søterritorium og kontinentalsokkelområde).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 03.10.2018).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 51:

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om maritim fysisk planlægning. (Strategisk planlægning for landsbyer, planlægning i områder belastet af lugt, støv eller anden luftforurening, helårsbeboelse i sommerhuse på Læsø, ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplaner, havplanlægning for transportinfrastruktur m.v.).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 03.10.2018).