Del fra: : :  
10.04.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 84 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 222:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 03.04.2019).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 214:

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med privat part).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 27.03.2019).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 221:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert m.v.).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.04.2019).

5) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 97:

Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for at undgå nedrivning af almene boliger i hårde ghettoområder.

Af Rasmus Helveg Petersen (RV) m.fl.

(Fremsættelse 08.02.2019).

6) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 128:

Forslag til folketingsbeslutning om stop for social dumping i busbranchen.

Af Rasmus Prehn (S), Claus Kvist Hansen (DF), Henning Hyllested (EL), Roger Courage Matthisen (ALT) og Karsten Hønge (SF).

(Fremsættelse 01.03.2019).

1) Til økonomi- og indenrigsministeren af:

Benny Engelbrecht

Er ministeren enig i, at Liberal Alliance med udgangspunkt i partiets 2030-plan »Et Danmark med overskud« har en vision om et dansk samfund, der er markant anderledes end det danske velfærdssamfund, vi kender i dag?

(Spm. nr. S 758).

2) Til energi-, forsynings- og klimaministeren af:

Mikkel Dencker

Hvorledes forventer ministeren, at de britiske erfaringer med BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) kan anvendes i Danmark og bidrage til, at vi i Danmark opnår vores mål for reduktion af CO2-udledningen?

(Spm. nr. S 748).

3) Til sundhedsministeren af:

Astrid Krag

Kan ministeren bekræfte udtalelsen fra børne- og socialminister Mai Mercado i Debatten på DR den 28. marts om, at den nationale bestyrelse Sundhedsvæsen Danmark, som udpeges af Sundhedsministeriet, kan beslutte at nedlægge et sygehus?

(Spm. nr. S 759).

4) Til sundhedsministeren af:

Julius Graakjær Grantzau

Har ministeren vurderet, at 5G-netværket er sundhedsmæssigt forsvarligt?

(Spm. nr. S 760, skr. begr.).

5) Til ældreministeren af:

Astrid Krag

Vil ministeren, siden plejehjemmene er skrevet ud af regeringens sundhedsreform under skarp kritik fra både Ældre Sagen og Alzheimerforeningen, redegøre for, hvilke konkrete initiativer regeringen vil tage, for at plejehjemmene kan sikre, at ældreplejen ikke forringes år for år, i takt med at vi bliver flere ældre?

(Spm. nr. S 757).