Del fra: : :  
26.04.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 89 i salen

1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 93:

Forslag til folketingsbeslutning om at give en officiel undskyldning til de 22 grønlandske børn, der var en del af grønlandseksperimentet i 1951.

Af Aaja Chemnitz Larsen (IA).

(Fremsættelse 08.02.2019).

2) Forespørgsel nr. F 38:

Forespørgsel til børne- og socialministeren om psykologers mulighed for at praktisere uden autorisation.

Af Liselott Blixt (DF) m.fl.

(Anmeldelse 19.02.2019. Fremme 21.02.2019).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 145:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod markante religiøse symboler og religiøs beklædning for ansatte med direkte borgerkontakt.

Af Martin Henriksen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 14.03.2019).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 219:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger. (Sprogkrav til sundhedspersoner, krav om instrukser, lovfæstelse af Fagligt Forum for Patientsikkerhed, øget beskyttelse af personer ved rapportering af utilsigtede hændelser, vurdering af lægeerklæringer på indfødsretsområdet, oprettelse af Rådgivende Udvalg for Tilsyn og forenkling af reglerne om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger m.v.).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 28.03.2019).