Del fra: : :  
07.05.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 93 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 42 [afstemning]:

Forespørgsel til energi-, forsynings- og klimaministeren om regeringens fremtidige energipolitiske initiativer.

Af Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV), Pia Olsen Dyhr (SF) og Orla Østerby (KF).

(Anmeldelse 10.04.2019. Fremme 12.04.2019. Forhandling 03.05.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 91 af Jens Joel (S), Søren Egge Rasmussen (EL), Christian Poll (ALT), Ida Auken (RV) og Pia Olsen Dyhr (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 92 af Mikkel Dencker (DF), Jan E. Jørgensen (V), Leif Mikkelsen (LA) og Orla Østerby (KF)).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 191:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Skærpede miljøzonekrav til tunge køretøjer og varebiler).

Af miljø- og fødevareministeren (Jakob Ellemann-Jensen).

(Fremsættelse 28.02.2019. 1. behandling 28.03.2019. Betænkning 30.04.2019. 2. behandling 02.05.2019).

3) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 222:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. og momsloven. (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 03.04.2019. 1. behandling 10.04.2019. Betænkning 25.04.2019. 2. behandling 30.04.2019. Tillægsbetænkning 06.05.2019).

4) 2. behandling af lovforslag nr. L 212:

Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven. (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – retssikkerhedspakke IV).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 27.03.2019. 1. behandling 09.04.2019. Betænkning 02.05.2019).

5) 2. behandling af lovforslag nr. L 213:

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

Af skatteministeren (Karsten Lauritzen).

(Fremsættelse 27.03.2019. 1. behandling 09.04.2019. Betænkning 02.05.2019).

6) 2. behandling af lovforslag nr. L 216:

Forslag til lov om ændring af budgetlov. (Ændring af revisionsbestemmelse).

Af finansministeren (Kristian Jensen).

(Fremsættelse 28.03.2019. 1. behandling 23.04.2019. Betænkning 02.05.2019).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 193:

Forslag til lov om ændring af lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven. (Styrkelse af borgernes tryghed og tillid til sundhedsforskning).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 28.02.2019. 1. behandling 12.03.2019. Betænkning 30.04.2019).

8) 2. behandling af lovforslag nr. L 206:

Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven. (Begrænsning af ressourcereglen ved kræftscreeninger, udvidelse af lægemiddelskadeordningen i nød- og beredskabssituationer m.v.).

Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).

(Fremsættelse 14.03.2019. 1. behandling 29.03.2019. Betænkning 30.04.2019).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 150:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Nægtelse af udstedelse af særlig rejselegitimation til udlændinge, gebyr for indgivelse af ansøgning om laissez-passer og spærring af dansk udstedt rejselegitimation i Det Centrale Pasregister).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg).

(Fremsættelse 06.02.2019. 1. behandling 21.02.2019. Betænkning 30.04.2019).

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 208:

Forslag til lov om ændring af lov om produktsikkerhed. (Bemyndigelse til at fastsætte mængdebegrænsning ved salg af lattergaspatroner).

Af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov).

(Fremsættelse 20.03.2019. 1. behandling 04.04.2019. Betænkning 02.05.2019).

11) 2. behandling af lovforslag nr. L 214:

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Tilsagn til nybyggeri opført i samarbejde med en privat part).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 27.03.2019. 1. behandling 10.04.2019. Betænkning 02.05.2019).

12) 2. behandling af lovforslag nr. L 221:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til stor knallert m.v.).

Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen).

(Fremsættelse 03.04.2019. 1. behandling 10.04.2019. Betænkning 02.05.2019. Omtrykt. Ændringsforslag nr. 3 af 06.05.2019 uden for betænkningen af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)).

13) 1. behandling af lovforslag nr. L 227:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 24.04.2019).

14) 1. behandling af lovforslag nr. L 228:

Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (Gengivelse af forklaringer i kriminalsager, revision af reglerne om legemsundersøgelse, normering af Retten i Grønland m.v.).

Af justitsministeren (Søren Pape Poulsen).

(Fremsættelse 24.04.2019).

15) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 144:

Forslag til folketingsbeslutning om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Af Marie Krarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 12.03.2019).

16) Forhandling om redegørelse nr. R 18:

Erhvervsministerens regional- og landdistriktspolitiske redegørelse 2019.

(Anmeldelse 24.04.2019. Redegørelse givet 24.04.2019. Meddelelse om forhandling 24.04.2019).