Del fra: : :  

Mødet starter kl. 14:00, dog 5 min. efter afstemningerne i salen.

23.04.2019 kl. 14:00
Sundheds- og Ældreudvalget
Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om krav til læger fra EU-lande og åbent samråd om lægemangel i almen praksis