Mødet er aflyst
 
27.02.2019 kl. 09:30
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Høring i Transport-, Bygnings- og Boligudvalget om ekspropriation