Del fra: : :  
24.04.2019 kl. 11:00
Udvalget for Landdistrikter og Øer
Åbent samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer om kriterium om befolkningstilbagegang i udligningsordningen