Del fra: : :  
28.08.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 6 i salen

1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Lotte Rod (RV).

2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:3) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:4) 1. behandling af lovforslag nr. L 1:

Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. (Sanktioner for retsstridig indsamling af vælgererklæringer).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 13.08.2019).