Del fra: : :  
10.09.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 7 i salen

1) 2. behandling af lovforslag nr. L 1:

Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. (Sanktioner for retsstridig indsamling af vælgererklæringer).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 13.08.2019. 1. behandling 28.08.2019. Betænkning 05.09.2019).

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 3:

Betænkning og indstilling om ændring af forretningsorden for Folketinget. (Opdeling af Transport- og Boligudvalget).

(Forslag som fremsat (i betænkning) 28.08.2019. Anmeldelse (i salen) 28.08.2019).