Mødet er aflyst
 
24.10.2019 kl. 11:00
Indfødsretsudvalget
Åbent samråd i Indfødsretsudvalget om lempelse af kravene til udlandsophold