Del fra: : :  
24.10.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 10 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 9:

Forespørgsel til sundheds- og ældreministeren om finanslovsprioriteringer for demensområdet.

Af Jane Heitmann (V), Karina Adsbøl (DF) og Per Larsen (KF).

(Anmeldelse 22.10.2019).

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10:

Forespørgsel til udenrigsministeren og forsvarsministeren om opfølgningen på krigsudredningen »Hvorfor gik Danmark i krig?«.

Af Martin Lidegaard (RV), Annette Lind (S), Michael Aastrup Jensen (V), Søren Espersen (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Eva Flyvholm (EL), Naser Khader (KF), Rasmus Nordqvist (ALT), Peter Seier Christensen (NB) og Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

(Anmeldelse 22.10.2019).

3) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 6:

Forslag til folketingsbeslutning om danske militære bidrag til FN’s fredsbevarende mission i Mali, MINUSMA.

Af udenrigsministeren (Jeppe Kofod).

(Fremsættelse 03.10.2019. 1. behandling 09.10.2019. Betænkning 22.10.2019).

4) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 7:

Forslag til folketingsbeslutning om danske militære bidrag til Operation Barkhane.

Af udenrigsministeren (Jeppe Kofod).

(Fremsættelse 03.10.2019. 1. behandling 09.10.2019. Betænkning 22.10.2019).

5) Eneste behandling af beslutningsforslag nr. B 14:

Betænkning og indstilling vedrørende valg af midlertidig ombudsmand for Folketinget.

(Forslag som fremsat (i betænkning) 10.10.2019. Anmeldelse (i salen) 22.10.2019).

6) Eventuelt: 2. behandling af lovforslag nr. L 19:

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie. (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard Thomsen).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 08.10.2019. Betænkning 23.10.2019).

7) Eventuelt: 2. behandling af lovforslag nr. L 38:

Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven. (Fratagelse af statsborgerskab fra fremmedkrigere m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 22.10.2019. 1. behandling 23.10.2019. Betænkning 23.10.2019. Ændringsforslag nr. 5 af 23.10.2019 uden for betænkningen af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye). Ændringsforslag nr. 6 af 23.10.2019 uden for betænkningen af Marie Krarup (DF). Ændringsforslag nr. 7-11 af 23.10.2019 uden for betænkningen af Andreas Steenberg (RV)).