Del fra: : :  
26.05.2020 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 116 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 64 [afstemning]:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om at de muslimske parallelsamfund har ignoreret de af myndighederne fastsatte afstandskrav i forbindelse med covid-19. (Hasteforespørgsel).

Af Pia Kjærsgaard (DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 15.05.2020. Fremme 19.05.2020. Forhandling - hasteforespørgsel 20.05.2020. Forslag til vedtagelse nr. V 67 af Pia Kjærsgaard (DF), Morten Dahlin (V) og Peter Seier Christensen (NB). Forslag til vedtagelse nr. V 68 af Rasmus Stoklund (S), Andreas Steenberg (RV), Carl Valentin (SF) og Rosa Lund (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 69 af Marcus Knuth (KF) og Ole Birk Olesen (LA)).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 114:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven og personskatteloven. (Afholdelse af udbud af pristillæg i 2020-2024, ændring af værditabsordning, ophævelse af køberetsordning og oprettelse af salgsoptionsordning, VE-bonusordning, grøn puljeordning m.v.).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 26.02.2020. 1. behandling 23.04.2020. Betænkning 14.05.2020. 2. behandling 19.05.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 116:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger, afskrivningsloven og ligningsloven samt ophævelse af en række love under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område. (Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer m.v.).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 26.02.2020. 1. behandling 23.04.2020. Betænkning 14.05.2020. 2. behandling 19.05.2020).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 124 A:

Forslag til lov om håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester.

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(2. behandling 14.05.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 124 B:

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven. (Krav om rapportering af dataetik).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(2. behandling 14.05.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

6) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 24:

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til miljø- og klimamæssig bæredygtighed i ATP's investeringer.

Af Rasmus Nordqvist (ALT) m.fl.

(Fremsættelse 06.11.2019. 1. behandling 05.12.2019. Betænkning 13.05.2020).

7) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 34:

Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af gensidig forsørgerpligt for alle (borgerforslag).

Af Peter Skaarup (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Pernille Skipper (EL), Mai Mercado (KF), Rasmus Nordqvist (ALT), Pernille Vermund (NB), Ole Birk Olesen (LA) og Aaja Chemnitz Larsen (IA) .

(Fremsættelse 14.11.2019. 1. behandling 05.12.2019. Betænkning 20.05.2020).

8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 44:

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af dimittendsatsen for dagpengemodtagere.

Af Alex Vanopslagh (LA) m.fl.

(Fremsættelse 27.11.2019. 1. behandling 04.02.2020. Betænkning 13.05.2020).

9) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 50:

Forslag til folketingsbeslutning om indeksering af dagpenge.

Af Bent Bøgsted (DF) m.fl.

(Fremsættelse 03.12.2019. 1. behandling 04.02.2020. Betænkning 13.05.2020).

10) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 78:

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af ferieloven (borgerforslag).

Af Peter Skaarup (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Jakob Sølvhøj (EL), Mai Mercado (KF), Rasmus Nordqvist (ALT), Pernille Vermund (NB), Ole Birk Olesen (LA) og Aaja Chemnitz Larsen (IA).

(Fremsættelse 24.01.2020. 1. behandling 28.02.2020. Betænkning 13.05.2020).

11) 2. behandling af lovforslag nr. L 108:

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om film. (Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.).

Af kulturministeren (Joy Mogensen).

(Fremsættelse 05.02.2020. 1. behandling 28.02.2020. Betænkning 13.05.2020).

12) 2. behandling af lovforslag nr. L 102:

Forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning. (Styrkelse af trygheden og sikkerheden, herunder udvidelse af adgangen til tv-overvågning for private og offentlige myndigheder samt obligatorisk registrering af tv-overvågning).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 05.02.2020. 1. behandling 25.02.2020. Betænkning 19.05.2020).

13) 2. behandling af lovforslag nr. L 103:

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Politiets overtagelse af tv-overvågning).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 05.02.2020. 1. behandling 25.02.2020. Betænkning 19.05.2020).

14) 2. behandling af lovforslag nr. L 113:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven. (Ophævelse af udløbsklausul for skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 26.02.2020. 1. behandling 10.03.2020. Betænkning 14.05.2020).

15) 2. behandling af lovforslag nr. L 137:

Forslag til lov om ændring af momsloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven og lov om afgifter af spil. (Modernisering af momsreglerne for grænseoverskridende handel med varer og ydelser solgt til forbrugere i EU, digitale salgsregistreringssystemer, håndtering af A-skat m.v. i forbindelse med udbetaling fra feriegarantiordninger m.v. og udskydelse af ikrafttrædelsestidspunktet for den digitale logbog m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 17.03.2020. 1. behandling 23.04.2020. Betænkning 14.05.2020).

16) 2. behandling af lovforslag nr. L 155:

Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven og forskellige andre love. (Ligestilling af kakaodrikke med kakaomælk m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 26.03.2020. 1. behandling 23.04.2020. Betænkning 14.05.2020).

17) 2. behandling af lovforslag nr. L 165:

Forslag til lov om ændring af aktiesparekontoloven, kildeskatteloven, selskabsskatteloven og skatteindberetningsloven. (Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekontoen og genindførelse af skattefriheden ved investering i danske obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 31.03.2020. 1. behandling 23.04.2020. Betænkning 14.05.2020).

18) 2. behandling af lovforslag nr. L 174:

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, pensionsbeskatningsloven og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. (Restanceinddrivelsesmyndighedens håndtering af fordringer med dataproblemer, forældelse m.v. samt fradrag for seniormedlemskabskontingent i arbejdsløshedskasser).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 16.04.2020. 1. behandling 23.04.2020. Betænkning 14.05.2020).

19) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 159:

Forslag til folketingsbeslutning om udsendelse af danske militære bidrag til NATO’s Mission i Irak.

Af udenrigsministeren (Jeppe Kofod).

(Fremsættelse 26.03.2020).

20) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 160:

Forslag til folketingsbeslutning om danske militære bidrag til den europæiskledede maritime overvågningsmission i Hormuzstrædet.

Af udenrigsministeren (Jeppe Kofod).

(Fremsættelse 26.03.2020).

21) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 91:

Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af reglerne om måltal og politikker for andelen af det underrepræsenterede køn i de øverste ledelsesorganer i private virksomheder.

Af Samira Nawa (RV) m.fl.

(Fremsættelse 18.02.2020).

22) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 100:

Forslag til folketingsbeslutning om loft over betalingsfrister mellem virksomheder.

Af Theresa Berg Andersen (SF) og Jacob Mark (SF).

(Fremsættelse 26.02.2020).

23) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 88:

Forslag til folketingsbeslutning om krav til forsikringsselskabers brug af speciallægeerklæringer i personskadesager.

Af Liselott Blixt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 04.02.2020).