Del fra: : :  
25.10.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 12 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 11:

Forespørgsel til justitsministeren om den øgede overvågning.

Af Sikandar Siddique (ALT) og Mira Issa Bloch (ALT).

(Anmeldelse 23.10.2019).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 7:

Forslag til lov om ændring af lov om social service og ligningsloven. (Styrket behandlingsgaranti for personer med et stofmisbrug m.v.).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 02.10.2019).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 8:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan m.v.).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 02.10.2019).