Del fra: : :  
31.10.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 13 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 12:

Forespørgsel til udenrigsministeren om anvendelsen af handelssanktioner.

Af Søren Espersen (DF) og Hans Kristian Skibby (DF).

(Anmeldelse 24.10.2019).

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 13:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om mobning i folkeskolen.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Alex Ahrendtsen (DF).

(Anmeldelse 24.10.2019).

3) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 14:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om ventetid i arbejdsskadesager.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Anmeldelse 25.10.2019).

4) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15:

Forespørgsel til social- og indenrigsministeren om Barnets Reform.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Anmeldelse 25.10.2019).

5) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 16:

Forespørgsel til sundheds- og ældreministeren om at sikre, at danskerne trygt kan gå deres alderdom i møde.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Anmeldelse 25.10.2019).

6) 1. behandling af lovforslag nr. L 16:

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om Energinet og lov om fremme af vedvarende energi. (Supplerende regler til forordning om det indre marked for elektricitet, ændrede regler for kabellægning m.v. af eltransmissionsnet samt udløb af støtteordning for elektricitet produceret på decentrale kraft-varme-anlæg med naturgas eller biogas m.v.).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 02.10.2019).

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 17:

Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om Energinet. (Gennemførelse af ændret gasdirektiv, præcisering af transmissionsselskabers ansvar for gasforsyningssikkerhed og præcisering af ekspropriationsadgang for gasinfrastruktur m.v.).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 02.10.2019).

8) 1. behandling af lovforslag nr. L 39:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om elforsyning. (Ændring af støtteordninger til anvendelse af biogas).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 23.10.2019).

9) 1. behandling af lovforslag nr. L 40:

Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere og lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere. (Indsættelse af overgangsbestemmelse, bestemmelse til at udstille graveforespørgsler m.m.).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 23.10.2019).

10) Forespørgsel nr. F 3:

Forespørgsel til udenrigsministeren om en reform af EU-samarbejdet i lyset af brexit.

Af Morten Messerschmidt (DF) og Søren Espersen (DF).

(Anmeldelse 02.10.2019. Fremme 08.10.2019).

11) Forespørgsel nr. F 4:

Forespørgsel til udenrigsministeren om Tyrkiet som kandidat til at blive medlem af EU.

Af Morten Messerschmidt (DF) og Søren Espersen (DF).

(Anmeldelse 02.10.2019. Fremme 08.10.2019).