Del fra

25.06.2020 kl. 09:20

Møde i salen

Møde nr. 138 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 62 [afstemning]:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om at sikre, at forældre har ret og råd til at passe deres syge børn, indtil de er raske og har været symptomfrie i 48 timer.

Af Ina Strøjer-Schmidt (SF) og Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

(Anmeldelse 06.05.2020. Fremme 12.05.2020. Forhandling 23.06.2020. Forslag til vedtagelse nr. V 99 af Kasper Sand Kjær (S), Anne Honoré Østergaard (V), Samira Nawa (RV), Ina Strøjer-Schmidt (SF), Jette Gottlieb (EL), Birgitte Bergman (KF), Torsten Gejl (ALT) og Uffe Elbæk (UFG). Forslag til vedtagelse nr. V 100 af Bent Bøgsted (DF) og Lars Boje Mathiesen (NB)).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 66 [afstemning]:

Forespørgsel til finansministeren om EU’s genopretningsfond. (Hasteforespørgsel).

Af Morten Messerschmidt (DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 18.06.2020. Fremme 22.06.2020. Forhandling - hasteforespørgsel 24.06.2020. Forslag til vedtagelse nr. V 101 af Morten Messerschmidt (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 102 af Christian Rabjerg Madsen (S), Jens Rohde (RV), Halime Oguz (SF) og Katarina Ammitzbøll (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 103 af Jan E. Jørgensen (V). Forslag til vedtagelse nr. V 104 af Søren Søndergaard (EL)).

3) 3. behandling af lovforslag nr. L 192:

Forslag til lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland. (Foranstaltninger til at forebygge og inddæmme smitte med covid-19 m.v.).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 20.05.2020. 1. behandling 29.05.2020. Betænkning 17.06.2020. 2. behandling 23.06.2020).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 195:

Forslag til lov om ændring af lov om en skattefri seniorpræmie. (Midlertidig nedsættelse af beskæftigelseskravet som følge af covid-19).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 26.05.2020. 1. behandling 04.06.2020. Betænkning 17.06.2020. 2. behandling 23.06.2020).

5) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 201:

Forslag til lov om varsling af ferie i den forlængede lønkompensationsperiode.

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 16.06.2020. 1. behandling 18.06.2020. Betænkning 24.06.2020).

6) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 202:

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som led i udfasningen af hjælpepakker i forbindelse med covid-19).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 18.06.2020. 1. behandling 19.06.2020. Betænkning 24.06.2020).

7) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 203:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge. (Yderligere forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig ret til dagpenge til selvstændige og yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 18.06.2020. 1. behandling 19.06.2020. Betænkning 24.06.2020).

8) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 205:

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne og lov om en rejsegarantifond. (Justeret uddannelsesløft, udvidet adgang til fagene digital opgaveløsning og engelsk og bemyndigelse til Rejsegarantifonden).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 22.06.2020. 1. behandling 23.06.2020. Betænkning 24.06.2020).

9) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 204:

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ekstraordinært løft for ledige med ret til en erhvervsuddannelse med forhøjet dagpengesats på 110 pct. i 2020-2021)

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 22.06.2020. 1. behandling 23.06.2020. Betænkning 24.06.2020. Ændringsforslag nr. 1-4 af 24.06.2020 til 3. behandling af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard)).

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 173:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 16.04.2020. 1. behandling 07.05.2020. Betænkning 18.06.2020. 2. behandling 23.06.2020).

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 193:

Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 20.05.2020. 1. behandling 28.05.2020. Betænkning 18.06.2020. 2. behandling 23.06.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 196:

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og forskellige andre love. (Reform af udligningssystemet).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 26.05.2020. 1. behandling 28.05.2020. Betænkning 18.06.2020. 2. behandling 23.06.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

13) 3. behandling af lovforslag nr. L 197:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Tilpasning af den centrale refusionsordning).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 26.05.2020. 1. behandling 28.05.2020. Betænkning 18.06.2020. 2. behandling 23.06.2020).

14) 3. behandling af lovforslag nr. L 194:

Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love. (Lempelse af ejendomsbeskatningen, videreførelse af den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, tilpasninger vedrørende tilbagebetalingsordningen og beregningsgrundlaget for grundskyld m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.05.2020. 1. behandling 11.06.2020. Betænkning 18.06.2020. 2. behandling 23.06.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

15) 3. behandling af lovforslag nr. L 164:

Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse. (Forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af § 3-beskyttede arealer).

Af miljøministeren (Lea Wermelin).

(Fremsættelse 31.03.2020. 1. behandling 24.04.2020. Betænkning 03.06.2020. 2. behandling 09.06.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 17.06.2020).

16) 3. behandling af lovforslag nr. L 151:

Forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer. (Godkendelse af motorkøretøjer, tekniske tjenester m.v.).

Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

(Fremsættelse 26.03.2020. 1. behandling 30.04.2020. Betænkning 18.06.2020. 2. behandling 23.06.2020. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 23.06.2020).

17) 3. behandling af lovforslag nr. L 160:

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere).

Af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 26.03.2020. 1. behandling 07.05.2020. Betænkning 16.06.2020. 2. behandling 23.06.2020).

18) 3. behandling af lovforslag nr. L 182:

Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler. (Kriminalforsorgens fordeling, opsplitning og udlevering af lægemidler til indsatte i kriminalforsorgens institutioner).

Af sundheds- og ældreministeren (Magnus Heunicke).

(Fremsættelse 29.04.2020. 1. behandling 07.05.2020. Betænkning 02.06.2020. 2. behandling 23.06.2020).

19) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 184:

Forslag til folketingsbeslutning om Hans Kongelige Højhed Prins Joachims modtagelse af årpenge uden for riget.

Af statsministeren (Mette Frederiksen).

(Fremsættelse 11.06.2020. 1. behandling 16.06.2020. Betænkning 23.06.2020).

20) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 21:

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af henvisningskrav til fysioterapi.

Af Liselott Blixt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 01.11.2019. 1. behandling 16.01.2020. Betænkning 10.03.2020).

21) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 106:

Forslag til folketingsbeslutning om straffeattester ved ansættelse af personale i pleje- og omsorgssektoren.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 26.02.2020. 1. behandling 15.05.2020. Betænkning 18.06.2020).

22) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 33:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod anvendelse af sprøjtegifte med aktivstoffet glyfosat på landbrugsarealer.

Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 14.11.2019. 1. behandling 14.01.2020. Betænkning 17.06.2020).

23) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 111:

Forslag til folketingsbeslutning om mærkning og registrering af katte.

Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.

(Fremsættelse 27.02.2020. 1. behandling 19.05.2020. Betænkning 17.06.2020).

24) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 113:

Forslag til folketingsbeslutning om at give kommunerne bemyndigelse til ud fra en helhedsvurdering at kunne afslå ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktion.

Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 27.02.2020. 1. behandling 05.05.2020. Betænkning 17.06.2020).

25) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 81:

Forslag til folketingsbeslutning om, at statens uddannelsesstøtte (su) skal forbeholdes danske statsborgere.

Af Peter Seier Christensen (NB) m.fl.

(Fremsættelse 04.02.2020. 1. behandling 13.05.2020. Betænkning 16.06.2020).

26) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 96:

Forslag til folketingsbeslutning om anlæg af udvidelse af E45, Aarhus S-Aarhus N m.v.

Af Ole Birk Olesen (LA) m.fl.

(Fremsættelse 26.02.2020. 1. behandling 04.06.2020. Betænkning 23.06.2020).

27) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 173:

Forslag til folketingsbeslutning om beregninger af anlægsomkostningerne til etablering af dobbeltspor mellem Tinglev og Padborg.

Af Kristian Pihl Lorentzen (V) m.fl.

(Fremsættelse 12.05.2020. 1. behandling 09.06.2020. Betænkning 23.06.2020).

28) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 176:

Forslag til folketingsbeslutning om at ændre repatrieringsloven.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 14.05.2020. 1. behandling 11.06.2020. Betænkning 18.06.2020).

29) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 177:

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks udtræden af Marrakesherklæringen.

Af Morten Messerschmidt (DF), m.fl.

(Fremsættelse 14.05.2020. 1. behandling 11.06.2020. Betænkning 18.06.2020).

30) Eventuelt: 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 185:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod højtalerforstærket bønnekald og lignende religiøse ytringer i det offentlige rum.

Af Mads Fuglede (V), Marie Krarup (DF), Marcus Knuth (KF) og Pernille Vermund (NB).

(Fremsættelse 17.06.2020. Omtrykt. 1. behandling 23.06.2020. Betænkning 23.06.2020).

31) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 164:

Forslag til folketingsbeslutning om morgensang på danske skoler og på gymnasiale ungdomsuddannelser.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 06.05.2020. 1. behandling 17.06.2020. Betænkning 23.06.2020).

32) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 169:

Forslag til folketingsbeslutning om en international strategi for tilgangen til Kina på handelsområdet.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 12.05.2020. 1. behandling 18.06.2020. Betænkning 22.06.2020).