Del fra: : :  
12.08.2020 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 140 i salen

1) Eventuelt: 1. behandling af lovforslag nr. L 207:

Forslag til lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, SU-loven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Førtidig udbetaling af feriemidler og udvidelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions opgavevaretagelse).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 11.08.2020).

2) Eventuelt: 1. behandling af lovforslag nr. L 208:

Forslag til lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser.

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 11.08.2020).