Del fra: : :  
17.08.2020 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 141 i salen

1) 2. behandling af lovforslag nr. L 207:

Forslag til lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, SU-loven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Førtidig udbetaling af feriemidler og udvidelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions opgavevaretagelse).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 11.08.2020. 1. behandling 12.08.2020. Betænkning 14.08.2020. Ændringsforslag nr. 12-14 af 14.08.2020 uden for betænkningen af Lars Boje Mathiesen (NB)).

2) 2. behandling af lovforslag nr. L 208:

Forslag til lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser.

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 11.08.2020. 1. behandling 12.08.2020. Betænkning 14.08.2020).