Del fra: : :  
17.08.2020 kl. 13:15
Møde i salen
Møde nr. 142 i salen

1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 207:

Forslag til lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, SU-loven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Førtidig udbetaling af feriemidler og udvidelse af Arbejdsmarkedets Tillægspensions opgavevaretagelse).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 11.08.2020. 1. behandling 12.08.2020. Betænkning 14.08.2020. 2. behandling 17.08.2020).

2) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 208:

Forslag til lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser.

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 11.08.2020. 1. behandling 12.08.2020. Betænkning 14.08.2020. 2. behandling 17.08.2020).