Del fra: : :  
05.11.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 15 i salen

1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 3 [afstemning]:

Forespørgsel til udenrigsministeren om en reform af EU-samarbejdet i lyset af brexit.

Af Morten Messerschmidt (DF) og Søren Espersen (DF).

(Anmeldelse 02.10.2019. Fremme 08.10.2019. Forhandling 31.10.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 4 af Lars Aslan Rasmussen (S), Jan E. Jørgensen (V), Jens Rohde (RV) og Balder Mørk Andersen (SF). Forslag til vedtagelse nr. V 5 af Victoria Velasquez (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 6 af Morten Messerschmidt (DF)).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 4 [afstemning]:

Forespørgsel til udenrigsministeren om Tyrkiet som kandidat til at blive medlem af EU.

Af Morten Messerschmidt (DF) og Søren Espersen (DF).

(Anmeldelse 02.10.2019. Fremme 08.10.2019. Forhandling 31.10.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 7 af Lars Aslan Rasmussen (S), Jan E. Jørgensen (V), Jens Rohde (RV), Balder Mørk Andersen (SF) og Katarina Ammitzbøll (KF). Forslag til vedtagelse nr. V 8 af Victoria Velasquez (EL). Forslag til vedtagelse nr. V 9 af Morten Messerschmidt (DF)).

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 8 [afstemning]:

Forespørgsel til udenrigsministeren om situationen i det nordøstlige Syrien.

Af Eva Flyvholm (EL) og Søren Søndergaard (EL).

(Anmeldelse 11.10.2019. Fremme 22.10.2019. Forhandling 24.10.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 3 af Annette Lind (S), Michael Aastrup Jensen (V), Søren Espersen (DF), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Eva Flyvholm (EL), Naser Khader (KF), Rasmus Nordqvist (ALT) og Henrik Dahl (LA)).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 19:

Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie. (Forhøjelse af fradragsbeløb for folkepension og førtidspension og forøgelse af skattefri seniorpræmie).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard Thomsen).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 08.10.2019. Betænkning 23.10.2019. 2. behandling 24.10.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 2. behandling af lovforslag nr. L 26:

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 08.10.2019. Betænkning 31.10.2019).

6) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 2:

Forslag til folketingsbeslutning om, at afviste asylbørn skal tildeles bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre og midlertidig opholdstilladelse senest 18 måneder efter endeligt afslag (borgerforslag).

Af Peter Skaarup (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Pernille Skipper (EL), Mai Mercado (KF), Rasmus Nordqvist (ALT), Pernille Vermund (NB), Ole Birk Olesen (LA) og Aaja Chemnitz Larsen (IA).

(Fremsættelse 02.10.2019).

7) 1. behandling af lovforslag nr. L 43:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Afskaffelse af kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn og indførelse af en frist på 3 måneder for indgivelse af ansøgning).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 31.10.2019).