Del fra: : :  
07.11.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 17 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 17:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om digitalisering med omtanke og udsyn.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Alex Ahrendtsen (DF).

(Anmeldelse 05.11.2019).

2) 3. behandling af lovforslag nr. L 26:

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om retsafgifter og forskellige andre love. (Forenkling af regler om forældelseshåndtering, modregning ved transporter, flere skyldnere på samme fordring, eftergivelse og afskrivning, retsafgift m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 08.10.2019. Betænkning 31.10.2019. 2. behandling 05.11.2019).

3) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 12:

Forslag til folketingsbeslutning om Folketingets Ombudsmands beretning for 2018.

(Forslag som fremsat (i betænkning) 10.10.2019. Anmeldelse (i salen) 22.10.2019. 1. behandling 01.11.2019).

4) 1. behandling af lovforslag nr. L 42:

Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 31.10.2019).

5) Forhandling om redegørelse nr. R 4:

Justitsministerens redegørelse om status over dansk politis situation i forhold til Europol.

(Anmeldelse 31.10.2019. Redegørelse givet 31.10.2019. Meddelelse om forhandling 31.10.2019).

6) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 11:

Forslag til folketingsbeslutning om at mindske udledningen af plastik til verdenshavene.

Af René Christensen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 11.10.2019).