Del fra: : :  
13.11.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 19 i salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til miljøministeren af:

Erling Bonnesen

Hvad er regeringens holdning til brændeovne?

(Spm. nr. S 259).

2) Til miljøministeren af:

Erling Bonnesen

Hvad er regeringens holdning til vandløb og afledning af vand fra byerne, vejene og markerne?

(Spm. nr. S 260).

3) Til miljøministeren af:

Anni Matthiesen

Er ministeren enig i, at danskerne kan få mere natur for pengene, hvis man udliciterer dele af statens skovarbejde, så Naturstyrelsen kan fokusere på nye naturprojekter, der løfter den danske natur?

(Spm. nr. S 267).

4) Til skatteministeren af:

Hans Kristian Skibby

Hvad vil ministeren foretage sig, set i forhold til de dybt urimelige konkurrencevilkår, som ærlige detailhandelsbutikker (især kiosker) oplever fra andre mindre ærlige butiksindehavere, som i stor stil handler med kopivarer, hælervarer m.v. og bedriver omfattende afgiftssvindel, og anser ministeren den planlagte kontrol, opfølgning og sanktionering som værende tilfredsstillende?

(Spm. nr. S 264).

5) Til skatteministeren af:

Morten Messerschmidt

Er ministeren enig i det moralsk forkastelige i tv-markedsføring af onlinecasinospil og lign., hvorved folk forledes til at tro, det er en let vej til hurtige penge?

(Spm. nr. S 266).

6) Til skatteministeren af:

Morten Messerschmidt

Hvad mener ministeren der kan gøres for at forbyde eller begrænse tv-markedsføring af onlinecasinospil og lign., hvorved folk forledes til at tro, at det er en let vej til hurtige penge?

(Spm. nr. S 268).

7) Til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling af:

Nils Sjøberg

Hvordan forholder ministeren sig til, at man nu vælger, at direktøren for Landbrugsstyrelsens aktiviteter i Sønderjylland ifølge et nyt stillingsopslag skal ansættes i København?

(Spm. nr. S 234, skr. begr. (omtrykt)).

8) Til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling af:

Bent Bøgsted

Hvad vil ministeren gøre for at hindre hollandske bomtrawlere i at ødelægge stenrev og koralrev i Vesterhavet og Kattegat, da ødelæggelserne betyder, at danske fiskere får ødelagt deres grej under fiskeri på grund af ødelagte stenrev og koralrev?

(Spm. nr. S 248).

9) Til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling af:

Susanne Zimmer

Vil ministeren rykke penge fra søjle 1, den passive arealstøtte, til søjle 2, landdistriktsprogrammet, så Danmark udnytter den fulde fleksibilitet i EU's landbrugspolitik og dermed støtter mere natur-, miljø- og klimavenligt landbrug?

(Spm. nr. S 258).

10) Til transportministeren af:

Brigitte Klintskov Jerkel

Hvordan forholder ministeren sig til, at regionsrådsformand Heino Knudsen (S) af flere omgange har udtalt til pressen, at Region Sjælland ikke har penge til at renovere de nedslidte skinner på Østbanen?

(Spm. nr. S 255).

11) Til transportministeren af:

Brigitte Klintskov Jerkel

Hvad er ministerens holdning til, at regionsrådsformand Heino Knudsen (S) efterspørger hjælp fra regeringen til at finansiere renoveringen af de nedslidte skinner på Østbanen?

(Spm. nr. S 256).

12) Til transportministeren af:

Balder Mørk Andersen

Har ministeren forståelse for ønsket fra Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune om at få nedrevet den statslige vej Bispeengbuen for derved at muliggøre en åbning af Ladegårdsåen, og kan ministeren forestille sig en statslig medfinansiering på mindst 33 pct. til dette infrastrukturelle og rekreative projekt?

(Spm. nr. S 261).

13) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Pia Kjærsgaard

Hvad er ministerens holdning til formanden for Politiforbundet, Claus Oxfeldts, forslag om, at politiet ved tvangsudsendelser af udlændinge med fly skal udstyres med strømpistoler for bedre at kunne håndtere personer, der gør modstand?

(Spm. nr. S 254).

14) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Carsten Kudsk

Hvad vil ministeren gøre for at forhindre muligheden for, at udlændinge først ansøger om f.eks. svensk statsborgerskab som en form for genvej for siden hen at ansøge om dansk statsborgerskab?

(Spm. nr. S 262).

15) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Peter Skaarup

Er ministeren tilfreds med antallet af statsborgerskaber, som ministeren administrativt har frataget syrienskrigere, hvilket den vedtagne hastelovgivning har givet mulighed for?

(Spm. nr. S 269. Medspørger: Pia Kjærsgaard (DF)).

16) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Peter Skaarup

Hvilke muligheder ser ministeren for at udvide ordningen med administrativ fratagelse af statsborgerskab til at omfatte alle syrienskrigere med tilknytning til Danmark, så disse forhindres i at komme her til landet?

(Spm. nr. S 271).

17) Til social- og indenrigsministeren af:

Balder Mørk Andersen

Mener ministeren, at der i lyset af den nylige undersøgelse af danskernes sexliv, der viste, at mere end hver femte danske mand har betalt for sex, er behov for at øge oplysningsindsatsen om, hvilke skadevirkninger der er ved prostitution, samt hvilke sociale baggrunde prostituerede kan have med sig?

(Spm. nr. S 263).

18) Til social- og indenrigsministeren af:

Anni Matthiesen

Hvilke kommentarer har ministeren til, at kommunerne ikke overholder økonomiaftalen, og påtænker ministeren i den forbindelse at igangsætte initiativer, der skal sikre, at kommunerne fremover overholder økonomiaftalen?

(Spm. nr. S 265).

19) Til social- og indenrigsministeren af:

Carsten Kudsk

Har ministeren tillid til Solutio Gruppen, som er et opholds- og botilbud for unge mellem 15 og 25 år?

(Spm. nr. S 270).