Del fra: : :  
15.11.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr. 21 i salen

1) 1. behandling af lovforslag nr. L 4:

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Hovedaktionærers delsalg af aktier i selskaber med flere aktieklasser, beskatning ved nedsættelse af gæld, beskatning af kapitalfondspartnere og omdannelsesdatoen ved skattefri virksomhedsomdannelse).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 01.10.2019).

2) 1. behandling af lovforslag nr. L 48:

Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler, justering af definitionen af fast driftssted, fradrag for endelige underskud i udenlandske datterselskaber m.v., tydeliggørelse af muligheden for skønsmæssige ansættelser ved transfer pricing-forhøjelser og ændring af opbevaringsperiode for grundlaget for indberetning af finansielle konti m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 06.11.2019).

3) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 3:

Forslag til folketingsbeslutning om at sikre børn en røgfri fremtid igennem en forhøjelse af afgiften på tobak.

Af Per Larsen (KF) og Martin Geertsen (V) m.fl.

(Fremsættelse 02.10.2019. Omtrykt).