Del fra: : :  
20.11.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr. 23 i salen

1) Forespørgsel nr. F 21:

Forespørgsel til justitsministeren og udlændinge- og integrationsministeren om at sikre, at fremmedkrigerne ikke kommer til Danmark. (Hasteforespørgsel).

Af Kristian Thulesen Dahl (DF) og Peter Skaarup (DF).

(Anmeldelse 19.11.2019. Fremme 19.11.2019).

2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til finansministeren af:

Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Vil ministeren oplyse, hvilke initiativer regeringen har planlagt for at sikre danske virksomheders konkurrenceevne set i lyset af forventningerne til de internationale konjunkturer?

(Spm. nr. S 315).

2) Til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling af:

Erling Bonnesen

Er ministeren enig i, at det er meget dårligt at fremrykke krav om efterafgrøder længe inden aftaleperiodens udløb med store konsekvenser for landmændene, når der er andre muligheder?

(Spm. nr. S 306 (omtrykt)).

3) Til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling af:

Erling Bonnesen

Hvordan vil ministeren sikre, at andre muligheder end fremrykning af krav om efterafgrøder længe inden aftaleperiodens udløb med store konsekvenser for landmændene, hvilket er meget dårligt, afprøves først?

(Spm. nr. S 307 (omtrykt)).

4) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marie Krarup

Hvordan kan regeringen påstå, at den viderefører en stram udlændingepolitik, når de varslede love på udlændingeområdet stort set alle er love, der behandler lempelser af udlændingepolitikken?

(Spm. nr. S 124 (omtrykt)).

5) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marie Krarup

Mener ministeren, at en persons religion er uden betydning for personens evne og vilje til at blive integreret i det danske samfund?

(Spm. nr. S 125 (omtrykt)).

6) Til skatteministeren af:

Louise Schack Elholm

Vil ministeren med henvisning til svar på spørgsmål nr. 26 til finansloven, hvor ministeren svarer, at »ingen danskere« vil »opleve højere skatter på deres lønseddel«, på trods af at ministeren bliver spurgt til, hvor stor en andel af danskerne der berøres af mindst én af de skatte- og afgiftsstigninger, som regeringen har lagt op til at gennemføre i finanslovsforslaget, forklare, hvorfor ministeren ikke ønsker at svare på, hvor stor en andel af danskerne der vil blive berørt af mindst én af de skatte- og afgiftsstigninger, som regeringen har lagt op til at gennemføre i finanslovsforslaget?

(Spm. nr. S 316).

7) Til skatteministeren af:

Louise Schack Elholm

Mener ministeren, at det er udtryk for god skik, når ministeren i svar på spørgsmål nr. 26 til finansloven ikke svarer på spørgsmålet om, hvor stor en andel af danskerne der vil blive berørt af mindst én af de skatte- og afgiftsstigninger, som regeringen har lagt op til at gennemføre i finanslovsforslaget?

(Spm. nr. S 317).

8) Til beskæftigelsesministeren af:

Bent Bøgsted

Hvad kan ministeren oplyse om, hvordan jobbørs for seniorer virker, efter den blev etableret den 13. september 2019, da jobbørs for seniorer ikke fremgår af forsiden på job.jobnet.dk?

(Spm. nr. S 247).

9) Til beskæftigelsesministeren af:

Hans Andersen

Frygter ministeren også – som ministerens partifælle, formand i Region Midtjylland, Anders Kühnau – at regeringens forslag om at forlænge arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven med 10 kalenderdage vil ramme sundhedsområdet?

(Spm. nr. S 308, skr. begr.).

10) Til beskæftigelsesministeren af:

Morten Dahlin

Hvad er ministerens reaktion på, at professor Dorte Gyrd-Hansen, der leder Dansk Center for Sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, mener, at regeringens forslag om at forlænge arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven med 10 kalenderdage kan ramme patienterne på sygehusene, og at »hvis Danske Regioner får en meromkostning på 50 millioner kroner, så vil det let kunne betyde 100 til 150 færre gode leveår for patienterne«?

(Spm. nr. S 310, skr. begr.).

11) Til beskæftigelsesministeren af:

Morten Dahlin

Hvad tænker ministeren om kommentaren fra DI’s underdirektør, Steen Nielsen, der til Berlingske den 2. oktober 2019 siger, at regeringens forslag om at forlænge arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven med 10 kalenderdage betyder, at »virksomhederne kan være tilbageholdende med at ansætte nye i nogle situationer«, og at virksomheder, »som har taget nogle af dem fra kanten af arbejdsmarkedet ind, får en ekstra regning«, som vil gå ud over virksomhedernes »lyst til at tage et socialt ansvar«?

(Spm. nr. S 311, skr. begr.).

12) Til beskæftigelsesministeren af:

Anne Honoré Østergaard

Gør det indtryk på ministeren, når professor Dorte Gyrd-Hansen, der leder Dansk Center for Sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet, siger, at regeringens forslag om at forlænge arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven med 10 kalenderdage kan ramme patienterne, da der er »fare for, at meromkostninger for KL og Danske Regioner rammer kerneydelserne. Det vil sige patienterne. Og så har det betydning for borgernes sundhed«?

(Spm. nr. S 312, skr. begr.).

13) Til beskæftigelsesministeren af:

Tommy Ahlers

Gør det indtryk på ministeren, når Dansk Erhverv mener, at regeringens forslag om at forlænge arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven med 10 kalenderdage vil »få betydning for lønmodtagere og for grupper på kanten af arbejdsmarkedet. Når virksomhedernes udgifter til sygefravær øges, reducerer det mulighederne for at fastholde sygdomsramte medarbejdere«, som arbejdsmarkedschefen fra Dansk Erhverv siger i artiklen »Regeringen vil indskrænke det rummelige arbejdsmarked« fra den 11. oktober 2019 på www.danskerhverv.dk?

(Spm. nr. S 313).

14) Til beskæftigelsesministeren af:

Tommy Ahlers

Hvad tænker ministeren om FOA-formand, Mona Striibs, reaktion på regeringens forslag om at forlænge arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven med 10 kalenderdage, som til JP den 21. oktober 2019 har sagt, at »I stedet for at forsøge at fastholde sygemeldte medarbejdere, så frygter vi, at arbejdsgiverne i langt højere grad vil afskedige dem«, og som samtidig siger, at regeringens forslag ikke er »en hjælp for vores sygemeldte medlemmer«?

(Spm. nr. S 314, skr. begr.).