Del fra: : :  
29.11.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om konsekvenserne af højere offentlige ydelser til flygtninge og indvandrere.

Af Morten Dahlin (V) og Mads Fuglede (V).

(Anmeldelse 27.11.2019).

2) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 22:

Forslag til folketingsbeslutning om bedre indeklima i skolerne.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 05.11.2019).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 69:

Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ændring af reguleringsbestemmelse vedrørende ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 20.11.2019).

4) Forespørgsel nr. F 12:

Forespørgsel til udenrigsministeren om anvendelsen af handelssanktioner.

Af Søren Espersen (DF) og Hans Kristian Skibby (DF).

(Anmeldelse 24.10.2019. Fremme 31.10.2019).