Del fra: : :  
03.12.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde nr.30 i salen

1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Alex Ahrendtsen (DF).

2) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 12 [afstemning]:

Forespørgsel til udenrigsministeren om anvendelsen af handelssanktioner.

Af Søren Espersen (DF) og Hans Kristian Skibby (DF).

(Anmeldelse 24.10.2019. Fremme 31.10.2019. Forhandling 29.11.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 20 af Søren Espersen (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 21 af Bjarne Laustsen (S), Stén Knuth (V), Anne Sophie Callesen (RV), Karsten Hønge (SF), Naser Khader (KF), Sikandar Siddique (ALT) og Henrik Dahl (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 22 af Eva Flyvholm (EL)).

4) 2. behandling af lovforslag nr. L 31:

Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. (Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til indberetning m.v.).

Af miljøministeren (Lea Wermelin).

(Fremsættelse 03.10.2019. 1. behandling 24.10.2019. Betænkning 20.11.2019).

5) 2. behandling af lovforslag nr. L 46:

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om betalinger, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og selskabsloven og forskellige andre love. (Direkte debitering, håndtering af erstatningskrav i henhold til en byggeskadeforsikring tegnet i Qudos Insurance A/S, whistleblowerordning for virksomheder med begrænset tilladelse, revisors meddelelsespligt til Finanstilsynet og ændring af procedure ved indløsning af minoritetsaktionærer m.v.).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 06.11.2019. 1. behandling 12.11.2019. Betænkning 28.11.2019. Ændringsforslag nr. 7 af 02.12.2019 uden for betænkningen af erhvervsministeren (Simon Kollerup)).

6) 2. behandling af lovforslag nr. L 40:

Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere. (Indsættelse af overgangsbestemmelse, bestemmelse til at udstille graveforespørgsler m.m.).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 23.10.2019. 1. behandling 31.10.2019. Betænkning 28.11.2019).

7) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 4:

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk klimalov nu (borgerforslag).

Af Peter Skaarup (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Pernille Skipper (EL), Mai Mercado (KF), Rasmus Nordqvist (ALT), Pernille Vermund (NB), Ole Birk Olesen (LA) og Aaja Chemnitz Larsen (IA).

(Fremsættelse 03.10.2019).

8) Forespørgsel nr. F 14:

Forespørgsel til beskæftigelsesministeren om ventetid i arbejdsskadesager.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Anmeldelse 25.10.2019. Fremme 31.10.2019).

9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 10:

Forslag til folketingsbeslutning om folketingsmedlemmers omkostningstillæg, eftervederlag, sygeorlov og afholdelse af barselsorlov.

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 09.10.2019).