Del fra: : :  
06.12.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr.33 i salen

1) Forespørgsel nr. F 11:

Forespørgsel til justitsministeren om den øgede overvågning.

Af Sikandar Siddique (ALT) og Mira Issa Bloch (ALT).

(Anmeldelse 23.10.2019. Fremme 25.10.2019).

2) Forespørgsel nr. F 13:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om mobning i folkeskolen.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Alex Ahrendtsen (DF).

(Anmeldelse 24.10.2019. Fremme 31.10.2019).

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 79:

Forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser. (Lempelse af krav om, at interne prøver skal afholdes som årsprøver).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 28.11.2019).