Del fra: : :  
10.12.2019 kl. 13:00
Møde i salen
Møde i salen

1) Udvidet spørgetime med statsministeren.

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 25:

Forespørgsel til justitsministeren om at overføre ansvaret for en række færdselsrelaterede opgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen.

Af Kristian Pihl Lorentzen (V), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Niels Flemming Hansen (KF) og Ole Birk Olesen (LA).

(Anmeldelse 05.12.2019).

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 11 [afstemning]:

Forespørgsel til justitsministeren om den øgede overvågning.

Af Sikandar Siddique (ALT) og Mira Issa Bloch (ALT).

(Anmeldelse 23.10.2019. Fremme 25.10.2019. Forhandling 06.12.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 24 af Sikandar Siddique (ALT), Kristian Hegaard (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Rosa Lund (EL), Alex Vanopslagh (LA) og Simon Emil Ammitzbøll-Bille (UFG). Forslag til vedtagelse nr. V 25 af Jeppe Bruus (S), Inger Støjberg (V), Pernille Bendixen (DF), Naser Khader (KF) og Pernille Vermund (NB)).

4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 13 [afstemning]:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om mobning i folkeskolen.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Alex Ahrendtsen (DF).

(Anmeldelse 24.10.2019. Fremme 31.10.2019. Forhandling 06.12.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 26 af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Jens Joel (S), Christoffer Aagaard Melson (V), Marianne Jelved (RV), Astrid Carøe (SF), Jakob Sølvhøj (EL), Mai Mercado (KF), Torsten Gejl (ALT), Mette Thiesen (NB) og Henrik Dahl (LA)).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 27 B:

Forslag til lov om ændring af momsloven. (Værnsregel mod misbrug af særordningen for rejsebureauer).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(2. behandling 21.11.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Tillægsbetænkning 05.12.2019).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 37:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Bemyndigelse til at fastsætte integrationsrelevante krav som betingelse for tidsubegrænset opholdstilladelse på Færøerne, hjemmel til delegation af kompetence til at træffe afgørelse om ophold på Færøerne i første instans til færøske myndigheder og ændring af klageadgang i sådanne sager til Udlændingenævnet).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 09.10.2019. 1. behandling 01.11.2019. Betænkning 28.11.2019. 2. behandling 05.12.2019).

7) 2. behandling af lovforslag nr. L 20:

Forslag til lov om ændring af lov om scenekunst. (Udmøntning af stemmeaftale om ændringer på scenekunstområdet af 20. marts 2019).

Af kulturministeren (Joy Mogensen).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 23.10.2019. Betænkning 04.12.2019).

8) 2. behandling af lovforslag nr. L 11:

Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (Gengivelse af forklaringer i kriminalsager, revision af reglerne om legemsundersøgelse, normering af Retten i Grønland m.v.).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 01.11.2019. Betænkning 04.12.2019).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 9:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forbud til dømte seksualforbrydere).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 01.11.2019. Betænkning 28.11.2019).

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 10:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Begrænsning af brugen af betinget dom med vilkår om samfundstjeneste i sager om vold).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 01.11.2019. Betænkning 28.11.2019).

11) 1. behandling af lovforslag nr. L 78:

Forslag til lov om udlevering af lovovertrædere til og fra Danmark (udleveringsloven).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 27.11.2019).

12) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 13:

Forslag til folketingsbeslutning om hjælp til aflastning af forældre til børn med et handicap under midlertidige ophold i udlandet.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 22.10.2019).

13) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 23:

Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk kompensation i forbindelse med klagesager.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Fremsættelse 05.11.2019).

14) Forespørgsel nr. F 15:

Forespørgsel til social- og indenrigsministeren om Barnets Reform.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Anmeldelse 25.10.2019. Fremme 31.10.2019).