Del fra: : :  
11.12.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde i salen

1) Forespørgsel nr. F 17:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om digitalisering med omtanke og udsyn.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Alex Ahrendtsen (DF).

(Anmeldelse 05.11.2019. Fremme 07.11.2019).

2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

3) 1. behandling af lovforslag nr. L 76:

Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven. (Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.11.2019).

1) Til finansministeren af:

Alex Vanopslagh

Mener ministeren, at den forøgelse af uligheden, som sker som konsekvens af finanslovsaftalens forhøjelser af cigaretafgiften, truer sammenhængskraften?

(Spm. nr. S 427).

2) Til udenrigsministeren af:

Morten Messerschmidt

Hvornår agter udenrigsministeren at meddele EU, at optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet standses?

(Spm. nr. S 163 (omtrykt) Medspørger: Marie Krarup (DF)).

3) Til udenrigsministeren af:

Morten Messerschmidt

Er udenrigsministeren enig i, at Tyrkiet hidtil ikke har kunnet leve op til Københavnskriterierne, og at det under præsident Erdogans ledelse faktisk kun er gået én vej, nemlig tilbage på alle disse fronter, og at vi derfor må sige klart til Erdogans Tyrkiet, at det ingen fremtid har i EU, hvorfor vi bør tage konsekvenserne og stoppe optagelsesforhandlingerne med den nuværende tyrkiske regering?

(Spm. nr. S 164, skr. begr. (omtrykt) Medspørger: Marie Krarup (DF)).

4) Til udenrigsministeren af:

Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Er det udenrigsministerens vurdering, at Danmarks indsats for at sikre, at andre lande i højere grad end i dag modtager egne kriminelle statsborgere, styrkes ved, at Danmark også selv hjemtager egne kriminelle statsborgere med ophold i andre lande?

(Spm. nr. S 318 (omtrykt)).

5) Til udenrigsministeren af:

Søren Espersen

Når regeringen pr. 28. november 2019 – midt i det iranske folks kamp mod imamdiktaturet – har meddelt dansk tiltrædelse til INSTEX og dermed stik imod USA's anbefaling fastholder atomaftalen med Iran, vil udenrigsministeren så forklare beslutningen og vurdere, dels om det med INSTEX er lykkedes imamdiktaturet at hamre en sikkerhedspolitisk kile ind imellem USA og Europa, dels hvorvidt beslutningen vil styrke imamdiktaturet, og om timingen – midt i det, der ligner en borgerkrig – er optimal?

(Spm. nr. S 410).

6) Til udenrigsministeren af:

Michael Aastrup Jensen

Hvordan vil regeringen sikre, at ISIL-fanger i de kurdisk kontrollerede lejre forbliver under lås og slå, idet Assad og russiske og tyrkiske styrker rykker ind i området?

(Spm. nr. S 422).

7) Til justitsministeren af:

Michael Aastrup Jensen

Synes ministeren, at man er tilstrækkelig langt med at etablere den internationale domstol til ISIL-terrorister?

(Spm. nr. S 423 (omtrykt)).

8) Til social- og indenrigsministeren af:

Anni Matthiesen

Hvordan agter ministeren at sikre den fortsatte drift af Danish International Adoption (DIA) på lang sigt?

(Spm. nr. S 428).

9) Til social- og indenrigsministeren af:

Anni Matthiesen

Hvilke kommentarer har ministeren til DR’s artikel »Mads har ikke set sin treårige søn i 52 dage: »Jeg føler mig fortabt«« af 4. december 2019?

(Spm. nr. S 429).

10) Til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling af:

Erling Bonnesen

Hvad er regeringens holdning til udmøntningen af den finansiering på 2 mia. kr. over 10 år med 200 mio. kr. årligt til udtagning af kulstofrig lavbundsjord, der omtales på side 14 i finanslovsaftalen for 2020, og hvor skal pengene komme fra, set i relation til at statsministeren har sagt, at Danmark fortsat skal være et landbrugsland?

(Spm. nr. S 413).

11) Til ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling af:

Erling Bonnesen

Hvad er regeringens holdning til at sikre og forbedre landbrugets konkurrencesituation og konkurrencevilkår, set i relation til at statsministeren har sagt, at Danmark fortsat skal være et landbrugsland, og set i relation til finansiering af udtag af kulstofrig lavbundsjord som omtalt på side 14 i finanslovsaftalen?

(Spm. nr. S 414).

12) Til transportministeren af:

Kristian Pihl Lorentzen

Er ministeren tilfreds med, at der ikke er afsat én krone til nye vejinfrastrukturprojekter i finanslovsaftalen for 2020?

(Spm. nr. S 416).

13) Til transportministeren af:

Kristian Pihl Lorentzen

Mener ministeren, at det bidrager til et Danmark i bedre balance, at der ikke er afsat én krone til nye vejinfrastrukturprojekter i finanslovsaftalen for 2020, og der derfor ikke er udsigt til nye investeringer i vejene rundtom i Danmark?

(Spm. nr. S 418).

14) Til transportministeren af:

Hans Christian Schmidt

Hvad er ministerens holdning til, at et statsejet selskab som PostNord udøver offensiv konkurrence på det danske marked for transport af stykgods?

(Spm. nr. S 431).

15) Til transportministeren af:

Martin Geertsen

Mener ministeren, at det er udtryk for god planlægning (eventuel hensigtsmæssig proces) ikke at inddrage postforligskredsen i god tid inden udløbet af den politiske aftale om befordringspligten?

(Spm. nr. S 433).

16) Til transportministeren af:

Martin Geertsen

Hvad er ministerens holdning til at finde nye løsninger på varetagelse af befordringspligten, herunder med mulig inddragelse af private distributører, som i dag også varetager distributionsopgaver til danske husstande?

(Spm. nr. S 436).

17) Til børne- og undervisningsministeren af:

Kim Valentin

Idet nye undersøgelser viser, at danske skoleelever bliver dårligere til at læse, hvilke initiativer vil ministeren så tage for at styrke læsefærdighederne hos børnene?

(Spm. nr. S 434).

18) Til børne- og undervisningsministeren af:

Mai Mercado

Vil ministeren lytte til evalueringen af de nationale test?

(Spm. nr. S 443, skr. begr.).

19) Til børne- og undervisningsministeren af:

Mai Mercado

Vil ministeren trække forslaget om et helt nyt testsystem tilbage, hvis det viser sig, at de nuværende test overordnet fungerer, men trænger til justeringer og forbedringer?

(Spm. nr. S 444, skr. begr.).

20) Til kulturministeren af:

Kim Valentin

Finder ministeren det rimeligt, at der skal laves en kun 1-årig aftale om Det Kongelige Teater, når aftalen plejer at være 4-årig?

(Spm. nr. S 440).

21) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marie Krarup

Mener ministeren, at den nye ordning i finanslovsaftalen fra den 2. december 2019, hvori der aftales en ny arbejdsmarkedstilknytningsordning (side 23) for flygtninge, der gør, at de ikke skal sendes hjem, men i stedet kan blive i Danmark, vil gøre Danmark mere eller mindre dansk?

(Spm. nr. S 420).

22) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Marie Krarup

Mener ministeren, at Danmark vil kunne fastholde samme grad af sammenhængskraft og respekt for det enkelte individ, som vi traditionelt har haft, når Danmark i fremtiden får en befolkningssammensætning, hvor større og større grupper kommer med en muslimsk kulturel baggrund?

(Spm. nr. S 441).

23) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Pia Kjærsgaard

Hvad kan ministeren oplyse om regeringens holdning til og bestræbelser på at få gennemført, at asylbehandlingen fremover skal foregå i modtagecentre uden for Europa, sådan som ministerens parti har foreslået i oplægget »Retfærdig og realistisk. En udlændingepolitik, der samler Danmark«, side 13, februar 2018, og kan ministeren oplyse nærmere om, hvordan det går med forslaget?

(Spm. nr. S 425).

24) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Pia Kjærsgaard

Hvad er ministerens holdning til forslaget fra Socialdemokratiet om, at Danmark ikke i udgangspunktet skal give udviklingsbistand til lande, der nægter at tage imod deres egne statsborgere, sådan som det fremgår af oplægget »Retfærdig og realistisk. Helhedsplan for dansk udlændingepolitik«, side 8, maj 2019, og kan ministeren oplyse nærmere om, hvordan det går med forslaget?

(Spm. nr. S 426).

25) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Hans Kristian Skibby

Påtænker ministeren at øge repatrieringsindsatsen, eller ønsker regeringen at sende det signal til flygtninge og migranter, der udnytter flygtningesystemet, at man kan blive i Danmark uden at skulle frygte at blive hjemsendt, når der er fred i ens land?

(Spm. nr. S 435).

26) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Hans Kristian Skibby

Mener ministeren, at det er rimeligt, at der er afsat flere penge i finanslovsaftalen til at betale udlændinges undervisning i dansk, end der er til ældre?

(Spm. nr. S 438).

27) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

René Christensen

Mener ministeren ikke, at den nye ordning i finanslovsaftalen fra den 2. december 2019, hvori der aftales en ny arbejdsmarkedstilknytningsordning (s. 23) for flygtninge, der gør, at de ikke skal sendes hjem, men i stedet kan blive i Danmark, vil gøre Danmark mere attraktiv for asylansøgere og migranter?

(Spm. nr. S 442).

28) Til miljøministeren af:

Sjúrður Skaale

Synes ministeren, at det er i orden, at der er strenge restriktioner på indførsel af grindekød fra Færøerne med den – forkerte – begrundelse, at grindehvaler er en truet dyreart?

(Spm. nr. S 424).