Del fra: : :  
12.12.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 26:

Forespørgsel til klima-, energi- og forsyningsministeren om alternative drivmidler i transportsektoren efter 2020.

Af Marie Bjerre (V), Morten Messerschmidt (DF), Ida Auken (RV), Orla Østerby (KF) og Ole Birk Olesen (LA).

(Anmeldelse 10.12.2019).

2) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 15 [afstemning]:

Forespørgsel til social- og indenrigsministeren om Barnets Reform.

Af Karina Adsbøl (DF) m.fl.

(Anmeldelse 25.10.2019. Fremme 31.10.2019. Forhandling 10.12.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 27 af Karina Adsbøl (DF), Camilla Fabricius (S), Anni Matthiesen (V), Marianne Jelved (RV), Trine Torp (SF), Pernille Skipper (EL), Brigitte Klintskov Jerkel (KF), Torsten Gejl (ALT), Mette Thiesen (NB) og Ole Birk Olesen (LA)).

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 17 [afstemning]:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren om digitalisering med omtanke og udsyn.

Af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Alex Ahrendtsen (DF).

(Anmeldelse 05.11.2019. Fremme 07.11.2019. Forhandling 11.12.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 28 af Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kasper Sand Kjær (S), Stén Knuth (V), Marianne Jelved (RV), Astrid Carøe (SF), Jakob Sølvhøj (EL), Mai Mercado (KF), Torsten Gejl (ALT) og Henrik Dahl (LA)).

4) 3. behandling af lovforslag nr. L 9:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Forbud til dømte seksualforbrydere).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 01.11.2019. Betænkning 28.11.2019. 2. behandling 10.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

5) 3. behandling af lovforslag nr. L 10:

Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Begrænsning af brugen af betinget dom med vilkår om samfundstjeneste i sager om vold).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 01.11.2019. Betænkning 28.11.2019. 2. behandling 10.12.2019).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 11:

Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (Gengivelse af forklaringer i kriminalsager, revision af reglerne om legemsundersøgelse, normering af Retten i Grønland m.v.).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 01.11.2019. Betænkning 04.12.2019. 2. behandling 10.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 20:

Forslag til lov om ændring af lov om scenekunst. (Udmøntning af stemmeaftale om ændringer på scenekunstområdet af 20. marts 2019).

Af kulturministeren (Joy Mogensen).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 23.10.2019. Betænkning 04.12.2019. 2. behandling 10.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

8) 2. (sidste) behandling af beslutningsforslag nr. B 3:

Forslag til folketingsbeslutning om at sikre børn en røgfri fremtid igennem en forhøjelse af afgiften på tobak.

Af Per Larsen (KF) og Martin Geertsen (V) m.fl.

(Fremsættelse 02.10.2019. Omtrykt. 1. behandling 15.11.2019. Betænkning 03.12.2019).

9) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 15:

Forslag til folketingsbeslutning om et stop for import af kød og soja produceret som følge af afskovning i Brasilien.

Af Søren Egge Rasmussen (EL) m.fl.

(Fremsættelse 25.10.2019).

10) 1. behandling af lovforslag nr. L 81:

Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om naturbeskyttelse og lov om maritim fysisk planlægning. (Frist ved udlæg af sommerhusområder, kommuneplanredegørelse for Grønt Danmarkskort, boliger på arealer belastet af lugt, overførsel af fleksboligordningen, realisering af forsøgsprojekter og mulighed for at vedtage planer eller meddele tilladelse m.v. efter offentliggørelse af forslag til havplan m.v.).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 04.12.2019).

11) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 9:

Forslag til folketingsbeslutning om en udredning af EU?s indvirkning på dansk udlændingepolitik.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 08.10.2019).

12) Eventuelt: 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 25:

Forslag til folketingsbeslutning om loft over tildeling af dansk statsborgerskab.

Af Susanne Eilersen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 07.11.2019. Omtrykt).

13) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 26:

Forslag til folketingsbeslutning om tildeling af betinget indfødsret.

Af Susanne Eilersen (DF) m.fl.

(Fremsættelse 07.11.2019).

14) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 29:

Forslag til folketingsbeslutning om modeller for samtaler med ansøgere, der ønsker dansk statsborgerskab.

Af Rasmus Jarlov (KF) m.fl.

(Fremsættelse 07.11.2019).

15) Forespørgsel nr. F 24:

Forespørgsel til udlændinge- og integrationsministeren om konsekvenserne af højere offentlige ydelser til flygtninge og indvandrere.

Af Morten Dahlin (V) og Mads Fuglede (V).

(Anmeldelse 27.11.2019. Fremme 29.11.2019).

16) 1. behandling af lovforslag nr. L 82:

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Omlægning af beskatningen af overskudsvarme).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 04.12.2019).

17) 1. behandling af lovforslag nr. L 77:

Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forhøjelse af bødeniveauet for ulovlig afholdelse af hvil i køretøjet m.v.).

Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

(Fremsættelse 27.11.2019).