Del fra: : :  
19.12.2019 kl. 10:00
Møde i salen
Møde nr.40 i salen

1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 27:

Forespørgsel til sundheds- og ældreministeren om vurderingen af ny medicin til sjældne sygdomme.

Af Liselott Blixt (DF) og Karina Adsbøl (DF).

(Anmeldelse 17.12.2019).

2) Spørgsmål om ændret orlov til medlem af Folketinget Thomas Danielsen (V).

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 9 [afstemning]:

Forespørgsel til sundheds- og ældreministeren om finanslovsprioriteringer for demensområdet.

Af Jane Heitmann (V), Karina Adsbøl (DF) og Per Larsen (KF).

(Anmeldelse 22.10.2019. Fremme 24.10.2019. Forhandling 17.12.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 40 af Jane Heitmann (V), Karina Adsbøl (DF), Marcus Knuth (KF), Lars Boje Mathiesen (NB) og Henrik Dahl (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 41 af Birgitte Vind (S), Nils Sjøberg (RV), Kirsten Normann Andersen (SF), Peder Hvelplund (EL) og Susanne Zimmer (ALT)).

4) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 18 [afstemning]:

Forespørgsel til statsministeren om USA's udenrigs- og sikkerhedspolitiske engagement i Grønland.

Af Søren Espersen (DF) og Morten Messerschmidt (DF).

(Anmeldelse 07.11.2019. Fremme 12.11.2019. Forhandling 17.12.2019. Forslag til vedtagelse nr. V 38 af Annette Lind (S), Michael Aastrup Jensen (V), Søren Espersen (DF), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Naser Khader (KF), Peter Seier Christensen (NB), Henrik Dahl (LA), Aaja Chemnitz Larsen (IA), Aki-Matilda Høegh-Dam (SIU), Edmund Joensen (SP) og Sjúrður Skaale (JF). Forslag til vedtagelse nr. V 39 af Christian Juhl (EL) og Rasmus Nordqvist (ALT)).

5) 2. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1:

Forslag til finanslov for finansåret 2020.

Af finansministeren (Nicolai Wammen).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 22.10.2019. Betænkning 14.11.2019. 2. behandling 19.11.2019. Tillægsbetænkning 12.12.2019. 1. del af 3. behandling 18.12.2019).

6) 3. behandling af lovforslag nr. L 2:

Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2023.

Af finansministeren (Nicolai Wammen).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 22.10.2019. Betænkning 14.11.2019. 2. behandling 19.11.2019. Ændringsforslag nr. 1 af 17.12.2019 til 3. behandling af finansministeren (Nicolai Wammen)).

7) 3. behandling af lovforslag nr. L 3:

Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2021 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2022. (Konsekvenser af regeringens forslag til finanslov for 2020).

Af finansministeren (Nicolai Wammen).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 22.10.2019. Betænkning 14.11.2019. 2. behandling 19.11.2019. Ændringsforslag nr. 1-3 af 17.12.2019 til 3. behandling af finansministeren (Nicolai Wammen)).

8) 3. behandling af lovforslag nr. L 41:

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 24.10.2019. 1. behandling 01.11.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1 af 17.12.2019 til 3. behandling af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye)).

9) 3. behandling af lovforslag nr. L 43:

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Afskaffelse af kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn og indførelse af en frist på 3 måneder for indgivelse af ansøgning).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 31.10.2019. 1. behandling 14.11.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-3 af 18.12.2019 til 3. behandling af Andreas Steenberg (RV). Ændringsforslag nr. 4 og 5 af 18.12.2019 til 3. behandling af Rosa Lund (EL)).

10) 3. behandling af lovforslag nr. L 58:

Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv).

Af erhvervsministeren (Simon Kollerup).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 26.11.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

11) 3. behandling af lovforslag nr. L 39:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om elforsyning. (Ændring af støtteordninger til anvendelse af biogas).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 23.10.2019. 1. behandling 31.10.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling. Ændringsforslag nr. 1-4 af 18.12.2019 til 3. behandling af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen)).

12) 3. behandling af lovforslag nr. L 50:

Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om elforsyning, lov om varmeforsyning og selskabsskatteloven. (Hjemmel til forberedelse og implementering af justeret økonomisk regulering af vandsektoren, mindre, forbrugerejede vandselskabers mulighed for at udtræde af den økonomiske regulering og skattepligt m.v.)

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 21.11.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

13) 3. behandling af lovforslag nr. L 51:

Forslag til lov om ændring af biobrændstofloven. (Ændring af krav til anvendelse af bæredygtige biobrændstoffer i brændstof til landtransport og ændring af dobbelttællingsbestemmelse m.v.).

Af klima-, energi- og forsyningsministeren (Dan Jørgensen).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 21.11.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

14) 3. behandling af lovforslag nr. L 47:

Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 06.11.2019. 1. behandling 22.11.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019).

15) 3. behandling af lovforslag nr. L 59:

Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, lov om de gymnasiale uddannelser, lov om erhvervsuddannelser og lov om kommunal indsats for unge under 25 år. (Ny udbudsmulighed på gymnasier, nyt henvisningstaxameter, afskaffelse af muligheden for at udskifte oldtidskundskab med andre fag på uddannelsen til almen studentereksamen på private gymnasier, optag på adgangskurser og grundforløb plus og sammensætning af Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 19.11.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

16) 3. behandling af lovforslag nr. L 60:

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag for 2020 og justering af det aktivitetsafhængige VEU-bidrag for 2020 m.v.).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 19.11.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Tillægsbetænkning 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

17) 3. behandling af lovforslag nr. L 61:

Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Mulighed for fastsættelse af lokale elevfordelingsregler).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 19.11.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019).

18) 3. behandling af lovforslag nr. L 62:

Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag og lov om Landdistriktsfonden. (Frivillig ordning om kvælstofreducerende virkemidler og kriterier for anvendelse af brødhvedenormen).

Af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling (Mogens Jensen).

(Fremsættelse 14.11.2019. 1. behandling 21.11.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

19) 3. behandling af lovforslag nr. L 57:

Forslag til lov om anlæg af en Nordhavnstunnel.

Af transportministeren (Benny Engelbrecht).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 28.11.2019. Betænkning 10.12.2019. 2. behandling 17.12.2019).

20) 3. behandling af lovforslag nr. L 13:

Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om ladestandere og bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer).

Af boligministeren (Kaare Dybvad Bek).

(Fremsættelse 02.10.2019. 1. behandling 08.10.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

21) 3. behandling af lovforslag nr. L 49:

Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven, skattekontrolloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Gennemførelse af direktiv om obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet i forbindelse med indberetningspligtige grænseoverskridende ordninger).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 06.11.2019. 1. behandling 19.11.2019. Betænkning 12.12.2019. 2. behandling 17.12.2019).

22) 3. behandling af lovforslag nr. L 64 A:

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteindberetningsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. (Kommunalt ejede forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på skyldner ved brug af privat inkassator til inddrivelse i udlandet og forældelse m.v. i genoptagelsessager på inddrivelsesområdet m.v.).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

23) 3. behandling af lovforslag nr. L 64 B:

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteindberetningsloven. (Ophævelse af fradragsret for renter af fordringer under inddrivelse).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(2. behandling 17.12.2019. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

24) 2. behandling af lovforslag nr. L 76:

Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven. (Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode).

Af skatteministeren (Morten Bødskov).

(Fremsættelse 20.11.2019. 1. behandling 11.12.2019. Betænkning 17.12.2019).

25) Forespørgsel nr. F 10:

Forespørgsel til udenrigsministeren og forsvarsministeren om opfølgningen på krigsudredningen »Hvorfor gik Danmark i krig?«.

Af Martin Lidegaard (RV), Annette Lind (S), Michael Aastrup Jensen (V), Søren Espersen (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Eva Flyvholm (EL), Naser Khader (KF), Rasmus Nordqvist (ALT), Peter Seier Christensen (NB) og Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

(Anmeldelse 22.10.2019. Fremme 24.10.2019).

26) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 38:

Forslag til folketingsbeslutning om at pålægge regeringen at kræve et velfærdsforbehold i EU.

Af Morten Messerschmidt (DF) m.fl.

(Fremsættelse 15.11.2019).

27) 1. behandling af lovforslag nr. L 84:

Forslag til lov om planter og plantesundhed m.v.

Af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling (Mogens Jensen).

(Fremsættelse 13.12.2019).