Del fra: : :  
15.01.2020 kl. 13:00
Møde i Salen
Møde nr. 47 i Salen

1) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene (spørgetid).

SPØRGSMÅL:

1) Til justitsministeren af:

Karina Adsbøl

Hvad er ministerens holdning til at give fængselsbetjente elevløn under uddannelsen, og vil regeringen arbejde for at sikre fængselsbetjente elevløn frem for SU, når de er på skolebænken?

(Spm. nr. S 529, skr. begr.).

2) Til social- og indenrigsministeren af:

Louise Schack Elholm

Mener ministeren, at det bidrager til at sikre et Danmark i bedre balance, når ministeren flytter statslige arbejdspladser i Ankestyrelsen fra Ringsted til København?

(Spm. nr. S 534).

3) Til social- og indenrigsministeren af:

Louise Schack Elholm

Er det regeringens ambition i denne valgperiode at flytte flere statslige arbejdspladser ud af hovedstaden end til hovedstaden?

(Spm. nr. S 535).

4) Til skatteministeren af:

Morten Messerschmidt

Hvilke tanker gør ministeren sig om CEPOS-rapporten, der viser, at de største danske selskaber (C20-selskaberne) betaler 56 pct. af deres samlede selskabsskat i Danmark, mens kun 11 pct. af deres omsætning ligger her i landet, og arbejder regeringen stadig for »en fælles skattebase i EU«?

(Spm. nr. S 419, skr. begr. (omtrykt)).

5) Til børne- og undervisningsministeren af:

Charlotte Broman Mølbæk

Mener ministeren, at det er rimeligt, at forældre til børn i specialtilbud bliver dårligere stillet, når en kommune vælger at omdanne heldagsskoler til specialundervisningstilbud med tilhørende skolefritidsordninger, fordi forældrene kan ende med at skulle betale for det specialfritidstilbud helt fra 0. til 10. klasse?

(Spm. nr. S 518).

6) Til børne- og undervisningsministeren af:

Charlotte Broman Mølbæk

Synes ministeren rent principielt, at det er i orden, at forældre til børn med behov for specialundervisning skal betale for specialfritidstilbud?

(Spm. nr. S 519).

7) Til børne- og undervisningsministeren af:

Pernille Bendixen

Hvad er ministerens holdning til, at elever får fravær fra skole for at modtage undervisning til kørekort til bil og enten ikke kan følge køreundervisningen eller risikerer at blive smidt ud af skolen for at tage kørekort?

(Spm. nr. S 528).

8) Til børne- og undervisningsministeren af:

Anni Matthiesen

Er ministeren enig i, at regeringens forslag om at sætte et loft over egenbetalingen for elever og forældre til studieture er endnu et eksempel på centralisering og øget statslig kontrol, og at gymnasierne selv er i stand til at fastsætte en rimelig grænse for egenbetalingen til uddannelsernes studieture?

(Spm. nr. S 536. Medspørger: Ellen Trane Nørby (V)).

9) Til børne- og undervisningsministeren af:

Anni Matthiesen

Vil ministeren kommentere på de konsekvenser, som Horsens Gymnasium & HF vil opleve som følge af det manglende svar på institutionens fusionsansøgning, jf. henvendelse fra Horsens Statsskole og Horsens Gymnasium sendt til uddannelsesordførerne i Folketinget og ministeren, og hvornår forventer ministeriet at give svar på fusionsansøgningen?

(Spm. nr. S 540. Medspørger: Ellen Trane Nørby (V)).

10) Til børne- og undervisningsministeren af:

Ellen Trane Nørby

Mener ministeren, at det er rimeligt, at der fortsat er markant forskel på størrelsen af taxametertilskud til de forskellige typer af ungdomsuddannelser, og at de erhvervs- og handelsorienterede gymnasiale uddannelser modtager et mindre taxametertilskud på en række områder, og vil regeringen forpligte sig til at ændre det i en kommende taxameterreform?

(Spm. nr. S 537. Medspørger: Anni Matthiesen (V)).

11) Til børne- og undervisningsministeren af:

Ellen Trane Nørby

Mener ministeren, at det er rimeligt, at fusionerede ungdomsuddannelsesinstitutioner økonomisk straffes for at være fusioneret, og hvad vil regeringen gøre for at kompensere institutionerne?

(Spm. nr. S 538, skr. begr. Medspørger: Anni Matthiesen (V)).

12) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Katrine Robsøe

Anerkender ministeren, at håndtryksloven forekommer absurd, når den medfører, at Samsøs borgmester, Marcel Meijer (S), for at blive dansk i princippet skal give hånd til sig selv?

(Spm. nr. S 526, skr. begr.).

13) Til udlændinge- og integrationsministeren af:

Nils Sjøberg

Hvad mener ministeren at man kan gøre for at sikre, at sprogundervisningen etableres mest hensigtsmæssigt i forbindelse med afskaffelse af egenbetaling på danskuddannelserne for udlændinge?

(Spm. nr. S 541).

14) Til beskæftigelsesministeren af:

Hans Andersen

Er regeringen klar til at følge Ydelseskommissionens anbefalinger, hvis kommissionen anbefaler at hæve de sociale ydelser til en gruppe – f.eks. integrationsydelsesmodtagere – for til gengæld at sænke de sociale ydelser for en anden gruppe, f.eks. syge danskere på kontanthjælp?

(Spm. nr. S 497, skr. begr. (omtrykt)).

15) Til beskæftigelsesministeren af:

Hans Andersen

Er det regeringens intention, at de knap 300 mio. kr. i ekstra sociale ydelser om året, som regeringen giver midlertidigt til kontanthjælps- og integrationsydelsesmodtagere, skal videreføres i et nyt ydelsessystem, når Ydelseskommissionen har fremlagt sine anbefalinger?

(Spm. nr. S 498 (omtrykt)).

16) Til beskæftigelsesministeren af:

Torsten Schack Pedersen

Er det ministerens intention, at en kommende politisk aftale som opfølgning på Ydelseskommissionens anbefalinger skal videreføre det tab i arbejdsudbud, som aftalen om det midlertidige børnetilskud medfører, eller ønsker ministeren, at en kommende aftale skal fjerne tabet i arbejdsudbud?

(Spm. nr. S 513 (omtrykt)).

17) Til beskæftigelsesministeren af:

Torsten Schack Pedersen

Ønsker ministeren, at en kommende politisk aftale som opfølgning på Ydelseskommissionens anbefalinger skal medføre, at gruppen, for hvem det ikke kan betale sig at arbejde, stiger eller falder i forhold til situationen, før det midlertidige børnetilskud trådte i kraft?

(Spm. nr. S 514 (omtrykt)).

18) Til beskæftigelsesministeren af:

Mads Fuglede

Mener ministeren, at det hjælper med at bekæmpe de ghettoproblemer, vi desværre har omkring de større byer, hvis Ydelseskommissionen kommer med anbefalinger til at hæve de sociale ydelser til bl.a. integrationsydelsesmodtagere i og omkring København – idet der henvises til, at Ydelseskommissionen skal komme med anbefalinger, der bl.a. skal sikre, »at borgere og familier i kontanthjælpssystemet, der ikke har andre forsørgelsesmuligheder, har en nogenlunde ens levestandard«?

(Spm. nr. S 521).

19) Til beskæftigelsesministeren af:

Mads Fuglede

Er det et krav fra regeringen, at alle partier bag forståelsespapiret skal indgå i en aftale om et nyt ydelsessystem, når regeringen indkalder til forhandlinger, efter at Ydelseskommissionen har fremlagt sine anbefalinger?

(Spm. nr. S 522).

20) Til miljøministeren af:

Marie Bjerre

Hvorfor har ministeren ikke prioriteret at få gennemført initiativerne i plastikhandlingsplanen »Plastik uden spild« højere?

(Spm. nr. S 532).

21) Til miljøministeren af:

Marie Bjerre

Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, at regeringen med finansloven gør det dyrere at bruge genanvendt plast?

(Spm. nr. S 533).

22) Til kulturministeren af:

Pernille Bendixen

Mener ministeren, at det er rimeligt, at de kongeligt privilegerede kroer i Danmark, der har tilladelse til at bruge kongekronen på deres kroer, ikke også har tilladelse til at bruge kongekronen i deres pjecer?

(Spm. nr. S 527).