Del fra: : :  
21.01.2020 kl. 13:00
Møde i Salen
Møde nr. 50 i Salen - partilederdebat

1) Partilederdebat.

2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 32:

Forespørgsel til børne- og undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren om at integrere klima- og bæredygtighedsdagsordenen i alle uddannelser.

Af Jacob Mark (SF) og Astrid Carøe (SF).

(Anmeldelse 16.01.2020).

3) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]:

Forespørgsel til statsministeren om regeringens værdipolitik med fokus på de udfordringer, der følger af indvandringen.

Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.

(Anmeldelse 02.10.2019. Fremme 08.10.2019. Forhandling 17.01.2020. Forslag til vedtagelse nr. V 46 af Pia Kjærsgaard (DF). Forslag til vedtagelse nr. V 47 af Rasmus Stoklund (S). Forslag til vedtagelse nr. V 48 af Mads Fuglede (V), Marcus Knuth (KF) og Henrik Dahl (LA). Forslag til vedtagelse nr. V 49 af Katrine Robsøe (RV), Rosa Lund (EL) og Sikandar Siddique (ALT). Forslag til vedtagelse nr. V 50 af Pernille Vermund (NB). Forslag til vedtagelse nr. V 51 af Carl Valentin (SF)).

4) 2. behandling af lovforslag nr. L 55:

Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. (Ny procedure for indsamling af vælgererklæringer m.v.)

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 13.11.2019. 1. behandling 26.11.2019. Betænkning 16.01.2020).

5) 2. behandling af lovforslag nr. L 83:

Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om udenrigstjenesten. (Børns erhvervelse af statsborgerskab i områder med indrejse- og opholdsforbud, vandelskrav for bipersoner, fortabelse af dansk indfødsret og begrænsning af adgang til bistand fra udenrigstjenesten m.v.).

Af udlændinge- og integrationsministeren (Mattias Tesfaye).

(Fremsættelse 12.12.2019. 1. behandling 17.12.2019. Betænkning 16.01.2020).

6) 2. behandling af lovforslag nr. L 79:

Forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser. (Lempelse af krav om, at interne prøver skal afholdes som årsprøver).

Af børne- og undervisningsministeren (Pernille Rosenkrantz-Theil).

(Fremsættelse 28.11.2019. 1. behandling 06.12.2019. Betænkning 16.01.2020).

7) Eventuelt: 2. behandling af lovforslag nr. L 85:

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge m.v.).

Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard).

(Fremsættelse 17.12.2019. 1. behandling 07.01.2020. Betænkning 20.01.2020).

8) 2. behandling af lovforslag nr. L 63:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og emballageafgiftsloven. (Forbud mod gratis udlevering af bæreposer og forbud mod udlevering af tynde plastikbæreposer).

Af miljøministeren (Lea Wermelin).

(Fremsættelse 14.11.2019. 1. behandling 22.11.2019. Betænkning 15.01.2020).

9) 2. behandling af lovforslag nr. L 84:

Forslag til lov om planter og plantesundhed m.v.

Af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling (Mogens Jensen).

(Fremsættelse 13.12.2019. 1. behandling 19.12.2019. Betænkning 15.01.2020).

10) 2. behandling af lovforslag nr. L 42:

Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. (Styrket kontrol med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask).

Af justitsministeren (Nick Hækkerup).

(Fremsættelse 31.10.2019. 1. behandling 07.11.2019. Betænkning 16.01.2020).

11) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 46:

Forslag til folketingsbeslutning om at forbyde offentlige myndigheders anvendelse af ansigtsgenkendelsesteknologi i det offentlige rum.

Af Sikandar Siddique (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT).

(Fremsættelse 27.11.2019).

12) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 40:

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod navneskift, hvis man har begået grov kriminalitet.

Af Peter Skaarup (DF) m.fl.

(Fremsættelse 20.11.2019).

13) 1. behandling af lovforslag nr. L 86:

Forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn. (Ændring af formålsbestemmelser i vedtægter for fonde, krav om indhentelse af straffeattest og præcisering af rækkevidden af socialtilsynets godkendelse og tilsyn).

Af social- og indenrigsministeren (Astrid Krag).

(Fremsættelse 18.12.2019).